Następny przystanek na trasie S11 - Ryczywół.

Dzisiaj na godz. 16.00 zapraszamy mieszkańców Gminy Ryczywół  do Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Nowej 2 w  Ryczywole na spotkanie z Projektantem oraz przedstawicielami GDDKiA.

 Mieszkańcy będą mogli zapoznać się z zaprojektowanymi wariantami przebiegu drogi S11 wraz z obsługą komunikacyjną terenu przyległego (naniesionymi na ortofotomapy), jak również wyrazić w ankietach opinie na temat preferencji dot. przebiegu drogi. Ponadto w Ankiecie można zgłosić uwagi i wnioski dotyczące proponowanych rozwiązań projektowych. Ankiety dostępne będą podczas spotkania oraz stronach internetowych Urzędów Miast i Gmin, jak również w ich siedzibach. Wypełnioną Ankietę będzie można złożyć w trakcie spotkań informacyjnych, bądź w terminie 14 dni od spotkania we właściwym terenowo Urzędzie. Może zostać również przesłana pocztą bezpośrednio na adres Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań, bądź na adres e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl.

 

 

Ankieta dotycząca Gminy Ryczywół

 

Jutro spotkamy się z mieszkańcami Gminy Rogoźno.

 

Ankieta dotycząca Gminy Rogoźno

 

Materiały informacyjne będą dostępne również na stronie internetowej Urzędu Gminy .

 

 Plan sytuacyjny 

 

 

 

 

 

GDDKiA

 

GDDKiAGDDKiA