Najkorzystniejsza oferta na remont DK19 na odcinku Kamień – Górno

Ofertę złożoną przez firmę Strabag Sp. z o.o. wskazano jako najkorzystniejszą w przetargu na remont 5-kilometrowego odcinka DK19 Kamień – Górno. Wykonawca zadeklarował, że prace o wartości 9 798 756,56 zł zrealizuje do 30 września br. Jeśli od dokonanego wyboru oferty nie wpłynie odwołanie, możliwe będzie podpisanie umowy.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty TUTAJ

 

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi krajowej nr 19 na odcinku Kamień – Górno w km 442+330 - 447+400. Zamówienie obejmuje w szczególności realizację robót polegających m.in. na:

- robotach przygotowawczych,
- robotach ziemnych, 
- odwodnieniu korpusu drogowego,
- wykonaniu podbudów,
- wykonaniu nawierzchni,
- robotach wykończeniowych,
- wykonaniu oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- wykonaniu elementów ulic.