Spotkanie z podwykonawcami – marzec 2019

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje cykliczne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami.Najbliższe spotkanie organizowane w ramach tak zwanych "Otwartych Drzwi", odbędzie się w piątek 29 marca br. o godz. 14:00 w siedzibie Oddziału GDDKiA w Rzeszowie przy ul. Sikorskiego 49c w sali konferencyjnej (pierwsze piętro).

 

Harmonogram godzinowy spotkań dla podwykonawców przedstawia się następująco:

GDDKiA