Obwodnica Bolkowa z dofinansowanie z UE w ramach POIiŚ 2014-2020

Podpisana została umowa o dofinansowanie dla projektu drogowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dotyczy ona budowy obwodnicy Bolkowa w ciągu dróg krajowych nr 3 i 5. Tym samym to już 50 umowa o dofinansowanie, której beneficjentem jest GDDKiA.Inwestycja zakłada budowę w systemie Projektuj & Buduj obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 o parametrach drogi klasy GP (ok. 5,68 km) wraz przebudową i rozbudową drogi krajowej 5 (ok. 2,11 km) do parametrów klasy GP.

 

Rezultatem projektu będzie powiązanie obwodnicy Bolkowa z realizowaną (w ramach innego projektu) drogą ekspresową S3 Legnica - Bolków - Lubawka oraz skrócenie czasu przejazdu pomiędzy najważniejszymi ośrodkami miejskimi w zachodniej części Polski.

Dzięki realizacji inwestycji stworzony zostanie kolejny bezpieczny odcinek trasy drogowej zapewniający wysoki komfort lokalnego i dalekobieżnego ruchu drogowego. Uruchomienie obwodnicy spowoduje także odciążenie miasta Bolków od nadmiernego ruchu drogowego.

 

•wartość całkowita projektu: 94 884 979,36 zł

•wartość dofinansowania UE: 66 679 627,16 zł

 

GDDKiA