GDDKiA przyśpiesza płatności dla Podwykonawców na A1 w woj. śląskim

Zawarliśmy porozumienie umożliwiające wyraźne przyspieszenie bezpośrednich płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów realizujących prace i usługi na budowie autostrady A1 na odcinku od węzła Rząsawa do węzła Blachownia. Wykonawcą zadania jest konsorcjum, którego liderem jest Salini Polska. Porozumienie umożliwi niemal bezzwłoczne zrealizowanie płatności bezpośrednich na kwotę ok. 30 mln zł.Zgodnie z obopólnie zawartym kontraktem generalny wykonawca jest zobowiązany do uregulowania w pierwszej kolejności płatności za wykonane i odebrane prace. Następnie po przedstawieniu podpisanych oświadczeń o rozliczeniu się ze wszystkimi podwykonawcami, usługodawcami i dostawcami materiałów ma prawo ubiegać się o płatność od inwestora. Natomiast sytuacja, w której GDDKiA ma realizować płatności bezpośrednie, np. w wyniku kłopotów finansowych lub organizacyjnych generalnego wykonawcy, jest rozwiązaniem niestandardowym, umożliwiającym zachowanie płynności finansowej podwykonawców, usługodawców i dostawców. Wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom realizującym prace i usługi na placu budowy, zostało wypracowane rozwiązanie umożliwiające niemal bezzwłoczne zrealizowanie płatności bezpośrednich na kwotę ok. 30 mln zł. Powyższe, ponadstandardowe działania pokazują determinację jak najszybszego dokończenia inwestycji, z jednoczesnym zabezpieczeniem interesu Skarbu Państwa i firm realizujących budowę, zazwyczaj lokalnych przedsiębiorców.

 

Podpisany dokument umożliwi GDDKiA w krótkim terminie, tj. w ciągu 5 dni roboczych od podpisanego porozumienia, czyli już do końca przyszłego tygodnia, dokonanie zaległych płatności bezpośrednio na rachunki przedsiębiorców wskazanych przez generalnego wykonawcę. W pierwszej kolejności zostaną zapłacone faktury o łącznej wartość ponad 22,5 mln zł, które nie zostały dotąd uregulowane przez generalnego wykonawcę. Następie w podobny sposób zostaną zrealizowane przygotowywane obecnie płatności bezpośrednie dla firm realizujących bieżące prace i usługi  w wysokości ok. 8 mln zł.

 

Co ważne, zawarte porozumienie zdecydowanie przyspieszy i uprości procedurę wypłat na rzecz podwykonawców, usługodawców i dostawców. Daje ono możliwość regulowania bieżących zobowiązań na rzecz przedsiębiorców realizujących prace i usługi na placu budowy niezwłocznie po przedstawieniu zatwierdzonych zestawień przez generalnego wykonawcę. Oznacza to uruchomienie szybkich, bezpośrednich płatności, o co wnioskowali poszkodowani przez generalnego wykonawcę przedsiębiorcy. Rozwiązanie to będzie mogło być wykorzystywane, o ile generalny wykonawca wyrazi na to zgodę w dalszej realizacji zadania dla przyszłych, wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów (w skrócie PUD).


To również efekt działań podejmowanych przez GDDKiA, w tym m.in. spotkań z generalnym wykonawcą i PUD. Podpisane porozumienie to nie tylko spełnienie postulatów przedsiębiorców, ale także krok firmy Salini w kierunku poprawy sytuacji na kontrakcie. Rozwiązanie to z pewnością wpłynie pozytywnie na dalszą realizację inwestycji.