Karetka Pogotowia Ratunkowego w OUA w Żyrakowie

Od 1 kwietnia br. jedna z karetek Pogotowia Ratunkowego w Dębicy stacjonuje w Obwodzie Utrzymania Autostrady A4 (OUA) w Żyrakowie. Nowe miejsce stacjonowania karetki to większe bezpieczeństwo dla mieszkańców północnej części powiatu dębickiego.W ramach budowy odcinka autostrady A4 od węzła Tarnów Północ do węzła Dębica Wschód, na Obwodzie Utrzymania Autostrady zlokalizowanym przy węźle Dębica Zachód (w miejscowości Żyraków), wybudowane zostały budynki na potrzeby funkcjonowania służb obsługujących autostradę. Zgodnie z art. 22 Ustawy o drogach publicznych, GDDKiA może je użyczać m.in. na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu.

Na podstawie umowy podpisanej pomiędzy GDDKiA a Szpitalem Powiatowym w Dębicy, pomieszczenia OUA zostały udostępnione dla jednej z karetek oraz zespołu ratowników medycznych. Dzięki temu skróci się czas oczekiwania na dotarcie karetki do osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, a tym samym wpłynie pozytywnie na poziom zabezpieczenia medycznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Karetka, która stacjonuje w OUA jest typu „P” czyli jeżdżą w niej tylko ratownicy medyczni.  

Obecnie Pogotowie Ratunkowe w Dębicy dysponuje pięcioma karetkami. Oprócz tej, która stacjonuje w Żyrakowie, jedna jest także w Strzegocicach, a trzy w Dębicy.