Przetarg na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu autostrady A4 - numer 3


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm)

zaprasza do składania ofert w przetargu na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu autostrady A4:

 1. „Obiekt I” - należy przez to rozumieć MOP Paszczyna Południe kat. II zlokalizowany
  w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Dębica Wschód – węzeł Rzeszów Zachód km 541+164 przy jezdni południowej;
 2.  „Obiekt II” - należy przez to rozumieć MOP Łukawiec kat. II zlokalizowany
  w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Rzeszów Wschód – węzeł Jarosław Zachód, km 588+429 przy jezdni północnej;
 3. „Obiekt III” - należy przez to rozumieć MOP Cieszacin kat. II zlokalizowany
  w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Jarosław Zachód – węzeł Przemyśl, km 627+775 przy jezdni południowej;
 4. „Obiekt IV” - należy przez to rozumieć MOP Pawłosiów kat. III zlokalizowany
  w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Jarosław Zachód – węzeł Przemyśl, km 627+775 przy jezdni północnej;
 5. „Obiekt V” - należy przez to rozumieć MOP Chotyniec kat. II zlokalizowany
  w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Przemyśl – węzeł Korczowa, km 662+200 przy jezdni północnej;
 6. „Obiekt VI” - należy przez to rozumieć MOP Hruszowice kat. III zlokalizowany
  w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Przemyśl – węzeł Korczowa, km 662+263 przy jezdni południowej;

 

OGŁOSZENIE 

FORMULARZ OFERTOWY 

FORMULARZ OFERTOWY_wersja edytowalna 

INFORMACJA O WARUNKACH PRZETARGU 

UMOWA DZIERŻAWY 

OBLIGATORYJNY PROGRAM FUNKCJONALNY_MOP PASZCZYNA POŁUDNIE

OBLIGATORYJNY PROGRAM FUNKCJONALNY_MOP ŁUKAWIEC

OBLIGATORYJNY PROGRAM FUNKCJONALNY_MOP CIESZACIN

OBLIGATORYJNY PROGRAM FUNKCJONALNY_MOP PAWŁOSIÓW

OBLIGATORYJNY PROGRAM FUNKCJONALNY_MOP HRUSZOWICE 

OBLIGATORYJNY PROGRAM FUNKCJONALNY_MOP CHOTYNIEC 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Wydzierżawiającego: GDDKiA Oddział w Rzeszowie,
ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów w pokoju nr 1 – Kancelaria-Dziennik Podawczy nie później niż do dnia 15 lipca 2019 roku do godz. 1100.