Unieważnienie postępowania. Przetarg na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanej w ciągu drogi ekspresowej S7 w km 35+120 (strona lewa) na odcinku Koszwały - Kazimierzowo, w celu budowy i eksploatacji Miejsca Obsługi Podróżnych MOP „Mirówko”. Nr postępowania: O.GD.Z-1.630.1.2019