Patronaty honorowe Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad


Honorowy patronat Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad jest szczególnym wyróżnieniem przyznawanym przede wszystkim przedsięwzięciom bezpośrednio związanym z infrastrukturą drogową w Polsce oraz celoma i zadaniom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Wnioski o przyznanie patronatu należy składać - ze względu na 30-dniowy tryb rozpatrywania - ze stosownym wyprzedzeniem jednak nie wcześniej 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia wydarzenia na adres patronaty@gddkia.gov.pl.

Każde wniosek jest opiniowany przez komórki organizacyjne GDDKiA, dlatego powinien zawierać szczegółowy opis przedsięwzięcia (m.in. termin, program, założenia, sposoby finansowania itd.).

 

Więcej informacji:

Justyna Aniszewska

tel. 22 375 86 54

e-mail: janiszewska@gddkia.gov.pl

 

Do pobrania