Protest na DK 50 w m. Kąty Czernickie

W piątek, 12 kwietnia br. o godz. 16.00 zaplanowany został protest na drodze krajowej nr 50 w Kątach Czernickich.Uczestnicy zgromadzenia będą blokować drogę poprzez korzystanie z przejścia dla pieszych.

 

Adresatem postulatów nie jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.​​ Akcja związana jest z protestem przeciwko planowaniu nowego korytarza budowy linii 400 kV na terenie gminy.

 

Akcję protestacyjną będzie zabezpieczała Policja. Nad bezpieczeństwem użytkowników drogi krajowej będą również czuwały służby GDDKiA.