Betonujemy ostatni obiekt inżynierski na A1 Woźniki-Pyrzowice.

Wczoraj zakończyliśmy betonowanie ustroju nośnego ostatniego obiektu inżynierskiego na budowanym odcinku autostrady A1 pomiędzy Pyrzowicami a Woźnikami.To obiekt o numerze projektowym 409, który jest kładką technologiczną wybudowaną na potrzeby funkcjonowania Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach. Jest ostatnim z 27 obiektów mostowych na tym odcinku drogi. 

Kładkę dwuprzęsłową wykonano postaci ustroju płytowo-belkowego z betonu sprężonego o szerokości 4,07m oraz długości całkowitej ponad 53m.

 

Wczoraj również kontynuowano roboty drogowe. Układana była nawierzchnia jezdni autostrady z betonu cementowego. Ułożono ponad 500 m nawierzchni jezdni o szerokości 11 m i grubości 30 cm. Wbudowano tym samym ponad 1800 m3 betonu.  Planujemy do 16 kwietnia ułożyć jeszcze ponad 2 km nawierzchni czyli wbudować ponad 6600 m3 betonu.

Na odcinku Woźniki-Pyrzowice ułożyliśmy już ponad 25 km nawierzchni betonowej jezdni (w rozwinięciu na jedną jezdnię), a docelowo ułożonych będzie ponad 28 km. 

Ostanie 630 m zostanie ułożone po zakończeniu robót mostowych na kładce technologicznej.

 

Tym samym zaawansowanie rzeczowe na robót drogowych oraz  na obiektach inżynierskich wyniosło ponad 95 %!

 

Ruchome obrazy z tych realizacji dostepne sa pod skrótami: 

GDDKiA 

GDDKiA 

GDDKiA