Serwis dla podwykonawców


  1. Informacja dla podwykonawców biorących udział w realizacji inwestycji GDDKiA

  2. Procedura płatności GDDKiA w przypadku braku płatności od Wykonawcy

  3. Uwagi praktyczne dla podwykonawców, dostawców i usługodawców

  4. Wzory wniosków i oświadczeń

  5. Przepisy

  6. Strony internetowe kontraktów