Procedura płatności GDDKiA w przypadku braku płatności od Wykonawcy


GDDKiA 

 

 

  • GDDKiA dokłada wszelkich starań ustalenia podstaw wypłaty. W przypadku wątpliwości lub braku w dokumentacji Wnioskodawcy, wzywa P/U/D lub Wykonawcę do wyjaśnienia sprawy lub uzupełnienia Wniosku.
  • Skuteczność żądania zapłaty zależy od rzetelności złożonych dokumentów, współpracy P/U/D, a także Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu oraz udowodnienia podstaw płatności.