Wykonanie obliczeń hydrologiczno - hydraulicznych wraz z opracowaniem koncepcji w celu określenia możliwości przebudowy lub remontu trzech przepustów oraz dwóch mostów zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA w Krakowie