Ruszyła budowa ronda na DK94 w Modlnicy i rozbudowa drogi.

W poniedziałek 6 maja 2019 r. wkroczyli geodeci i rozpoczęła się rozbudowa odcinka DK94 o długości 720 m wraz z budową ronda w miejscu skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą powiatową nr 2156K (ul. Ojcowską) w miejscowości Modlnica, na terenie gminy Wielka Wieś, w powiecie krakowskim. Rozbudowane zostanie także skrzyżowanie z drogą gminną oraz przebudowana infrastruktura techniczna. Korpus drogowy poszerzony zostanie do przekroju dwujezdniowego czyli dwie jednie z dwoma pasami ruchu. Inwestycja ma powstać w tym roku.Budowa ronda i rozbudowa DK94 podzielona została na kilka etapów. Pierwszy z nich właśnie się rozpoczął i potrwa do 10 maja 2019 r. W tym czasie zlikwidowane zostaną wysepki znajdujące się na jezdni. W zamian za dojście istniejącym wydzielonym pasem jezdni do przystanku Modlnica II powstanie utwardzony ciąg pieszy wzdłuż rowu odwadniającego. W czasie prac obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/godz. oraz zakaz wyprzedzania.

 

W poniedziałek 13 maja 2019 r. rozpocznie się etap II czyli budowa lewej jezdni oraz chodników, pobocza części ronda na skrzyżowaniu DK94 z ul. Ojcowską i część ul. Ojcowskiej w Modlnicy, która zostanie zamknięta dla ruchu. Obowiązywały będą objazdy.

 

Przez cały okres rozbudowy DK94 i budowy ronda ruch odbywał się będzie dwukierunkowo, po jednym pasie jezdni w każdym kierunku. Są wyznaczone objazdy po drogach lokalnych dla samochodów do 3,5 t. Nie przewiduje się wprowadzania ruchu wahadłowego.

 

W zakresie inwestycji są:

  • budowa i przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej (w tym linii i kabli energetycznych, linii i kabli teletechnicznych, wodociągów, kanalizacji sanitarnej, gazociągów, sieci ciepłowniczych w zakresie wynikającym z konieczności usunięcia kolizji z drogą lub potrzeby obsługi urządzeń towarzyszących drodze.
  • przebudowa fragmentu drogi krajowej DK94 i dostosowanie jej do docelowego przekroju dwupasowego, dwukierunkowego ,
  • przebudowa odcinka ul. Ojcowskiej, na długości wynikającej z przyjętej geometrii skrzyżowania z drogą krajową,
  • obustronne zatoki autobusowe w ciągu DK94,
  • przebudowa chodników i przejść dla pieszych,
  • budowa dróg dojazdowych dla zapewnienia komunikacji lokalnej,
  • budowa zjazdów zapewniających dostęp do terenów przyległych,
  • budowa, przebudowa lub zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej,
  • budowa ekranów akustycznych oraz wykonanie oznakowania drogi i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wykonawcą projektu i budowy jest Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o. z Krakowa. Koszt inwestycji wynosi ok. 13 mln 399 tys. zł brutto. Ukończenie prac zaplanowane jest w grudniu 2019 r.