Wyniki projektu RID „Ochrona przed hałasem drogowym”


Wyniki projektu pn.: „Ochrona przed hałasem drogowym” zrealizowanego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia RID (Rozwój Innowacji Drogowych), finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

 

Zadanie 1. Metodyka pomiaru hałasu drogowego wraz z badaniami porównawczymi

 

Zadanie 2. Ocena rozwiązań materiałowo-technologicznych górnych warstw nawierzchni asfaltowych i zalecenia w zakresie ich hałaśliwości

 

Zadanie 3. Ocena rozwiązań materiałowo-technologicznych górnych warstw nawierzchni betonowych i zalecenia w zakresie ich hałaśliwości

 

Zadanie 4. Wytyczne prowadzenia badań i oceny hałaśliwości nawierzchni drogowych

 

Zadanie 5. Ocena nawierzchni drogowych pod względem hałaśliwości wraz z katalogiem nawierzchni drogowych

 

Zadanie 6. Opracowanie sposobów i zasad ustalenia miarodajnych wartości parametrów ruchu oraz wybór metod pomiarowych do analiz hałasu

 

Zadanie 7. Kształtowanie urbanistyczne układów droga – zabudowa w aspekcie ochrony akustycznej mieszkańców przed hałasem

 

Zadanie 8. Innowacyjne metody i środki w kompleksowej ochronie otoczenia drogi przed hałasem z oceną ich skuteczności i uwarunkowań stosowania

 

Zadanie 9. Kompleksowa ochrona otoczenia dróg przed hałasem z uwzględnieniem cichych nawierzchni i infrastruktury redukującej hałas