Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz urządzeń komputerowych dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddziału w Zielonej Górze wraz z Rejonami.


GDDKiA 

 

Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania rynku 

 

 


GDDKiA 

 

Ogłoszenie 

 

 

GDDKiA 

 

OPZ   

 

 

GDDKiA 

 

Formularz ofertowy 

 

 

GDDKiA 

 

Wykaz zamównień 

 

 

GDDKiA 

 

Formularz cenowy 

 

 

GDDKiA 

 

Formularz cenowy 

 

 

GDDKiA 

 

Wzór umowy