Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowiskach archeologicznych kolidujących z realizowaną budową obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej od km 111+280 do km 111+320. wraz z opracowaniem wyników badań