Badania archeologiczne w ramach inwestycji drogowych w województwie
23 - 24 maja 2019 roku w Biskupinie odbyła się konferencja sprawozdawcza dotycząca badań archeologicznych prowadzonych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2017-2018.

Jednym z głównych bloków tematycznych prezentowanych w biskupińskim Muzeum były badania archeologiczne prowadzone w ramach inwestycji drogowych realizowanych przez bydgoski Oddział GDDKiA.

Archeolog Oddziału zaprezentował zbiorczo charakter, zakres oraz skalę ostatnich badań archeologicznych prowadzonych w pasie obwodnicy Inowrocławia oraz w pasie budowy 130 kilometrowej drogi ekspresowej S5 (odcinek: Nowe Marzy- granica woj. wielkopolskiego). Wykonawcy badań przedstawili natomiast szczegółowe sprawozdania naukowe prezentując najciekawsze ze swoich odkryć. Warto nadmienić, że w okresie, którego dotyczyła konferencja (lata 2017-2018) w ramach budowy S5 przebadane zostały 63 stanowiska o łącznej powierzchni 3750 arów (prawie 38 hektarów).

 

GDDKiA

Stanowisko archeologiczne nad Brdą w Tryszczynie z reliktami osadnictwa z epoki żelaza (Kultura Pomorska)

 

Znaleziska w pasie S5 dotyczą zarówno najstarszych okresów z dziejów osadnictwa w regionie (epoka neolitu od 5 do 2 tysiąclecia p.n.e.) aż po relikty umocnień polowych z 1 połowy XX w.

Najciekawsze i najbogatsze z archeologicznej perspektywy stanowiska zlokalizowane były m.in. w okolicach miejscowości Niewieścin, Zbrachlin, Tryszczyn, Sobiejuchy, Jaroszewo czy Żnin. Natrafiono tam na pozostałości po pradziejowych cmentarzach a także na relikty osadnictwa z pierwszych okresów zasiedlania tego terenu.

 

GDDKiA  GDDKiA

Stanowisko w Jaroszewie z odkrytymi reliktami osady neolitycznej / Bransoleta srebrna znaleziona na stanowisku w Niewieścinie (Kultura Wielbarska)

 

Badaniami objęto również pozostałości po umocnieniach polowych związanych z polską linią obrony z 1939 r (Przedmoście Bydgoskie) oraz dawny cmentarz ewangelicki (Łaziska k. Rogowa).

 

GDDKiA  GDDKiA

Okopy z 1939 roku (Przedmoście Bydgoskie) / Naramienniki z grobu urzędnika pocztowego (XIX w. cmentarz w Łaziskach k.Rogowa)

 

W okolicy miejscowości Wąsosz miała miejsce spektakularne przedsięwzięcie polegające na przesunięciu o ponad 30 m 180-tonowego schronu z 1939 r. a w dwóch miejscach niedaleko miejscowości Osówiec natrafiono i zadokumentowane fundamenty schronów , których budowa nigdy nie została ukończona.

 

GDDKiA

Przesuwanie schronu w Wąsoszu

 

Zaprezentowane na konferencji odkrycia dokonane w pasie realizowanych w naszym województwie inwestycji drogowych z jednej strony uświadomiły konieczność ratowania zagrożonego budową dziedzictwa kulturowego z drugiej ukazały ile cennych dla badaczy informacji kryją stanowiska, które dzięki inwestycjom drogowym, nigdy nie zostałyby odkryte i na taką skalę przebadane.

 

Organizatorami organizowanej co dwa lata konferencji w Biskupinie byli: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu-Delegatura w Bydgoszczy, Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.