Wybieramy wykonawcę prac na obwodnicy Częstochowy w ciągu A1

AKTUALIZACJA: KIO oddaliła odwołanie Salini Polska na tryb wyboru wykonawcy prac zabezpieczających w formie negocjacji bez ogłoszenia. Obecnie czekamy na finalne oferty ośmiu zaproszonych do negocjacji wykonawców aby jeszcze w czerwcu móc wskazać najkorzystniejszą z nich, a następnie podpisać umowę.

Po zakończeniu wstępnych negocjacji dotyczących zakresu i formy zabezpieczenia zrealizowanych dotąd prac na obwodnicy Częstochowy, zaprosiliśmy osiem firm do składania ofert. To kolejny, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, etap przyspieszonej formuły wyłonienia wykonawcy przez negocjacje bez ogłoszenia, mający na celu niezwłoczne zabezpieczenie robót.Zgodnie z zakładanym harmonogramem postępowania przewidzianego w przypadku potrzeby pilnego zabezpieczenia wykonanych już prac, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, zakończyliśmy pierwszy etap negocjacji bez ogłoszenia. Miały one na celu ustalenie zakresu robót zabezpieczających i doprecyzowanie warunków przyszłej umowy. Dlatego negocjacje dotyczyły przede wszystkim formy kontraktu oraz zawartych w niej warunków i ryzyk po obu stronach umowy. Do ubiegłotygodniowych negocjacji było zaproszonych sześć firm będących Generalnymi Wykonawcami trasy A1 w Polsce, tj.: Budimex, Berger Bau, Strabag, Pol-Aqua, Mirbud i Intercor oraz dwóch głównych podwykonawców odcinka F autostrady A1, czyli firmy Bud-Pol i Lemar. Obecnie zaprosiliśmy wszystkie osiem podmiotów do składania finalnych ofert.

 

W ostatnich dwóch tygodniach, tj. w dniach 13-24 maja 2019 r., równolegle do trwających negocjacji realizowaliśmy dalszą inwentaryzację placu budowy oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej. Kolejnym krokiem będzie otrzymanie ofert i wyłonienie najkorzystniejszej z nich oraz podpisanie umowy z wykonawcą. Dzięki oparciu procedury wyboru Wykonawcy na trybie negocjacji bez ogłoszenia, na co pozwalają i co regulują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest jeszcze przed końcem sierpnia. Ma to pozwolić na realizację pilnych prac zabezpieczających już wykonanego zakresu inwestycji.

 

Planowany harmonogram zakłada:

  • Termin składania ofert: 11 czerwca 2019 r.
  • Planowane podpisanie umowy z Wykonawcą (przy braku odwołań): sierpień 2019 r.
  • Zakończenie wykonania prac zabezpieczających: 15 grudnia 2019 r.

 

28 maja br. miała miejsce rozprawa w Krajowej Izby Odwoławczej w związku z odwołaniem złożonym przez byłego wykonawcę - Salini Polska. Firma domaga się wstrzymania rozpoczętej procedury pilnego wyłonienia wykonawcy prac zabezpieczających w trybie negocjacji bez ogłoszenia i nowego ogłoszenia postępowania przetargowego, w którym mogłaby brać udział. Wyrok ma być ogłoszony w najbliższy piątek (31 maja) o godz. 15.

 

 

Blisko 40 km autostrady A1 jeszcze w tym roku

 

Przypomnijmy, że jeszcze przed końcem sierpnia planujemy udostępnić do ruchu blisko 37 km autostrady, od węzła Częstochowa Południe do Pyrzowic. Na północy od Częstochowy trwa budowa 5 odcinków autostrady, jednego na terenie województwa śląskiego oraz czterech w województwie łódzkim. Wszystkie, w standardzie po trzy pasy w obu kierunkach, zostaną wybudowane po istniejącym śladzie DK1. Planowany termin oddania do ruchu czterech odcinków między Częstochową a Tuszynem, powinien nastąpić przed końcem 2021 r. Natomiast piąty odcinek od węzła Piotrków Trybunalski Południe do węzła Kamieńsk zostanie udostępniony kierowcom na przełomie 2022 i 2023 r.

 

Realizacja tych odcinków jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

 

 cid:image005.jpg@01D504E9.CE24FFC0

 

Więcej informacji oraz galerie zdjęć z budowy odcinków znajdą Państwo poniżej: http://www.a1-rzasawa-blachownia.pl

 

Nazwa zadania:

„Kontynuacja robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających”.

 

Kalendarium:

  • 12 października 2015 r. - zawarcie umowy na budowę autostrady A1 Tuszyn-Pyrzowice, odcinek F: węzeł Rząsawa (z węzłem) – węzeł Blachownia (z węzłem),
  • 29 kwietnia 2019 r. - odstąpienie przez GDDKiA od umowy z winy Wykonawcy:

    https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33359/Rozwiazanie-umowy-z-wykonawca-kontraktow-A1-i-S3

  • 7 maja 2019 r. - wysłanie zaproszenie do negocjacji,
  • 13 - 24 maja 2019 r. – negocjacje z wybranymi podmiotami,
  • 27 maja 2019 r. - wysłanie zaproszeń do składania ofert.

 

Odcinek F stanowi fragment autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice. Zlokalizowany jest na terenie województwa śląskiego, w powiatach: częstochowskim i kłobuckim na terenach gmin: Mykanów, Rędziny, Blachownia, Kłobuck i miasta Częstochowa.  Budowa autostrady A1 jest inwestycją o znaczeniu europejskim. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju.

 

Celem inwestycji jest wybudowanie odcinka autostrady, o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży.