Rozpoczął się II etap remontu A4 w rejonie PPO Karwiany

W godzinach porannych, w związku z rozpoczęciem II etapu remontu, zmieniono organizację ruchu na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Zamknięto przejazdy awaryjne przed i za PPO Karwiany, a ruch prowadzony jest teraz jednym pasem na jezdni w kierunku do Katowic oraz jednym pasem na jezdni w kierunku Wrocławia. To etap przejściowy.Pasy wewnętrzne przy pasie rozdziału będą wyłączone na potrzeby przestawienia barier separujących ruch z jezdni północnej na jezdnię południową.

 

W godzinach popołudniowych nastąpi przełożenie ruchu na jedną jezdnię tj. na jezdnię w kierunku Katowic, gdzie ruch będzie odbywał się dwukierunkowo. W II etapie remontu zostanie zamkniętych pięć skrajnych bramek w kierunku Wrocławia.

W kierunku Wrocławia będą funkcjonowało zatem 5 bramek, natomiast w kierunku Katowic trzy bramki.

Zgodnie z harmonogramem, etap ten planujemy zakończyć 17 czerwca br.

 

Apelujemy do kierowców podróżujących w kierunku Opola i Katowic o zjeżdżanie z autostrady możliwie jak najwcześniej i korzystanie z dróg alternatywnych lub wyznaczonego objazdu zalecanego dla pojazdów do 3,5 t.

 

 

Ważna informacja dla kierowców samochodów ciężarowych!

Od 4 czerwca do końca czerwca zamknięty będzie również parking przy PPO Karwiany.

 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wspomaga kirowców jadących trasą A4.

Dla lepszego dotarcia do podróżujących będzie nadawany komunikt przez CB Radio: „Trwa remont A4 przy bramkach PPO Karwiany. Sprawdź aktualną sytuację na autostradzie. W przypadku zatorów wybieraj trasy alternatywne! Uwaga! Nie ma możliwości przejazdu przez bramki na PPO Karwiany pojazdów ponadgabarytowych! Kierowcom pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 tony zaleca się objazd drogami wojewódzkimi nr 346, 395 i drogą krajową nr 8. Objazd ten jest oznakowany.

 

Brak przejazdu dla pojazdów ponadgabarytowych

Podkreślamy, że w trakcie remontu PPO Karwiany nie jest możliwy przejazdy pojazdów ponadgabarytowych. Niestety, niektórzy przewoźnicy o tym zapominają i zjechanie takich pojazdów z trasy, dodatkowo generuje olbrzymie utrudnienia dla innych kierowców. 

 

Ostatni  etap  remontu

W ostatnim etapie, który planujemy rozpocząć 18 czerwca, prace prowadzone będą w środkowej części placu i na pięciu bramkach. Tuż przed placem poboru opłat będzie jeszcze zwężenie do jednego pasa, na długości ok 100 m, co wynika ze względów technologii i organizacji robót nawierzchniowych. Pełną przepustowość PPO Karwiany przywrócimy 25 czerwca.

 

O kolejnych zmianach w organizacji ruchu na czas remontu autostrady będziemy informować na bieżąco.