Decyzja środowiskowa dla dróg S12 i S74 w Łódzkiem wydana
Znamy już przebieg dróg ekspresowych S12 i S74 na terenie województwa łódzkiego.

W dniu 30 maja 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) – Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) – gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego. Droga ma zostać zaprojektowana w taki sposób by w jak najmniejszym stopniu ingerować w tereny zabudowane i omijać w miarę możliwości tereny chronione przyrodniczo. Obie nowe drogi ekspresowe będą miały dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, z możliwością budowy trzeciego w przyszłości. Długość drogi ekspresowej S12 w Łódzkiem to ponad 61 km, zaś drogi S74, nieco ponad 24 km. W ramach projektu przewiduje się także budowę; 13 węzłów drogowych (8 w ramach S12 i 5 w ramach S74), oraz ośmiu miejsc obsługi podróżnych I, II i III kategorii. Za ochronę zwierząt będą odpowiadały liczne przejścia dla zwierząt, przed hałasem będą z kolei chroniły ekrany dźwiękochłonne. Droga ekspresowa S12 jest częścią szlaku krajowego wschód - Zachód, łączącego granice kraju: Dorohusk - Łęknica, zaś S74 ma łączyć centrum kraju z Podkarpaciem.