Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych (tuszy, tonerów, bębnów) dla Centrali GDDKiA


Przedmiot zamówienia:

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych (tuszy, tonerów, bębnów) dla Centrali GDDKiA.

Kod CPV: 30125120-8 (toner do fotokopiarek), 30192113-6 (wkłady drukujące), 30124300-7 (bębny do maszyn biurowych), 30125110-5 (tonery do drukarek /faksów laserowych).

 

Osoba prowadząca sprawę:

Marcin Martynowski, mmartynowski@gddkia.gov.pl, tel: 22 375 89 22

 

Podpisany (przez osobę uprawnioną) Formularz Ofertowy z załącznikami należy przesłać skanem na adres ( w formacie pdf):

e-mail: mmartynowski@gddkia.gov.pl do dnia: 19 czerwca 2019 r.

Oferty należy przesłać na załączonym Formularzu Ofertowym wraz z załącznikiem.