Szukamy Wykonawców zaprojektowania rozbudowy S1 w Dąbrowie Górniczej i DK78 Wodzisław Śląski- Rybnik

Rozbudowa infrastruktury drogowej to nie tylko budowa nowych tras, ale również dostosowanie do nowoczesnych standardów istniejącej już sieci dróg.

Pierwszym krokiem jest wykonanie dokumentacji technicznej. W tym celu dzisiaj wszczęliśmy postępowania przetargowe na:

  • Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi ekspresowej S1 w m. Dąbrowa Górnicza – jezdnia lewa i prawa” z terminem składania ofert do godz.09:00, 17.07.2019 r. 
  • Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odc. Wodzisław - Rybnik” z terminem składania ofert do godz.09:00, 18.07.2019 r.
  • W obu zamówieniach przyjęte kryteria oceny ofert to: Cena - 60%,  Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia - 40%. Postępowania prowadzone są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl/.