Zmiany organizacji ruchu na DK1 od Lubojenki do granicy województw śląskiego i łódzkiego.

17 czerwca zaczynamy wprowadzanie kolejnego etapu zmiany organizacji ruchu na DK1. Funkcjonująca już organizacja ruchu w systemie 2+1 pomiędzy Łochynią do Lubojenką zostanie rozszerzona na całą długość realizowanego odcinka.Od połowy lipca ruch po DK1 odbywał się będzie jedną jezdnią w układzie 2+1 na całym odcinku budowanej autostrady.

 

Od granicy województw śląskiego i łódzkiego do Kruszyny, na odcinku około 6,5 km, w kierunku Łodzi, dostępny będzie 1 pas ruchu, a w kierunku Katowic 2 pasy ruchu. Na pozostałym odcinku, od Kruszyny do Rząsawy, w kierunku Łodzi, dostępne będą 2 pasy ruchu, a w kierunku Katowic 1 pas ruchu.

 

GDDKiA 

 

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała w czasie budowy nowej nawierzchni zachodniej jezdni autostrady i potrwa dopołowy 2021 roku. Wtedy dotychczasowy ruch zostanie przełożony na nowo wybudowaną jezdnię autostrady, a prace budowlane zostaną przeniesione na jezdnię drogi krajowej, po której obecnie odbywa się ruchu drogowy.

 

Obecnie na budowie realizowane są roboty ziemne związane z odhumusowaniem, wykonywaniem wykopów, budową nasypów.

 

Docelowo, budowana w śladzie istniejącej drogi krajowej autostrada A1, będzie miała nawierzchnię z betonu cementowego, będzie to autostrada dwujezdniowa o trzech pasach ruchu w każdym kierunku.

 

Umowny termin zakończania inwestycji przypada na czerwiec 2022 roku.

 

 Za wszelkie niegodności i utrudnienia w ruchu wszystkich kierowców przepraszamy!

 

Przypominamy o zasadach bezpiecznej jazdy w rejonie remontowanych odcinków dróg!

Stosuj się do wprowadzonej organizacji ruchu i ograniczeń prędkości. Uważaj na ruch pojazdów budowy, które będą wjeżdżały i wyjeżdżały z zamkniętego odcinka, stosuj się do sygnałów i poleceń osób kierujących ruchem. Zachowaj bezpieczną odległość od innych pojazdów oraz naciskaj pedał hamulca odpowiednio wcześnie. Pamiętaj, że w zależności od masy całkowitej pojazdu, podczas szybkiej jazdy droga hamowania wydłuża się nawet o kilkadziesiąt metrów.

 

Pamiętaj, że pomimo starań i podejmowanych działań przez Służby Drogowe w celu zminimalizowania uciążliwości robót, remont wiąże się z utrudnieniami w postaci opóźnień w przejeździe, nowej organizacji ruchu, limitów prędkości. Wjeżdżając na remontowany odcinek drogi pamiętaj, aby zachować szczególną ostrożność i dostosować się do nowych warunków oraz zasad ruchu drogowego.

 

GDDKiA apeluje o bezpieczną jazdę i zachowanie szczególnej uwagi na drodze!

 

Sprawdź wcześniej warunki przejazdu w Serwisie dla kierowców na tronie www.gddkia.gov.pl lub telefonicznie pod nr 32 25 96 706 w Punkcie Informacji Drogowej GDDKiA Oddziału w Katowicach oraz całodobowej infolinii drogowej 19 111. Zaplanuj dłuższy czas przejazdu tym odcinkiem drogi, weź pod uwagę, że jazda w korku przyspieszy odczucie zmęczenia i może wpływać na czas Twojej reakcji.