Ogłoszony został przetarg na projekt węzła, na DK7 w Myślenicach.

W środę 19 czerwca 2019 r. ogłoszony został przetarg na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej węzła drogowego na skrzyżowaniu DK7 z drogą powiatową nr K1967 (ul. Sobieskiego) w Myślenicach. Przyszły wykonawca ma także uzyskać niezbędne decyzje administracyjne i sprawować nadzór autorski nad budową.Do zakresu obowiązków wykonawcy należało będzie przygotowanie:

- kompleksowej dokumentacji projektowej, m.in.: opracowań geodezyjno-kartograficznych, geologicznych i geotechnicznych,

- wielobranżowego projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi,

- materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID (zgody na realizację inwestycji) wraz z uzyskaniem ostateczności tej decyzji,

- projektu wykonawczego dla każdej z branż,

- dokumentacji przetargowej: Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów (ofertowego, inwestorskiego),

- wykonanie czynności i opracowanie dokumentacji związanych z gospodarowaniem nieruchomościami po uzyskaniu decyzji ZRID,

- udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców na etapie procedury przetargowej na realizację inwestycji,

- sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia w czasie prowadzenia robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej

- zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Okres projektowania, uzyskiwania decyzji i nadzoru nad budową ma potrwać w sumie 46 miesięcy od podpisania umowy. Oferty można składać do 22 lipca 2019 r.