Zamówienie z dnia 21.06.2019

Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie usług w zakresie konserwacji i obsługi węzłów cieplnych w budynkach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy położonych przy ul. Fordońskiej 6 w tym budynek A i budynek B oraz przy ul. Nowotoruńskiej 31 w tym w tym budynek Laboratorium Drogowego i budynek Rejonu w Bydgoszczy.Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:

za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz tel. 52 323 45 00, fax 52 323 45 04 lub osobiście dostarczyć na w/w adres: budynek A, 1 piętro, pok. 15 - Punkt kancelaryjny; lub drogą elektroniczną na adres e-mail: dwalczak@gddkia.gov.pl do dnia 01.07.2019 r. do godziny 10:00

 

Osoba prowadząca sprawę:

Dawid Walczak, tel. 52 32 34 533/611

 

Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2021 r.