Staż w GDDKiA - Dobra Droga na Start


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad organizuje staże w ramach projektu „Staż w GDDKiA - Dobra Droga na Start”. Projekt realizowany jest w związku z obchodami jubileuszu 200 lat istnienia Centralnej Administracji Drogowej.

                                                                                  

Na osoby chcące zdobyć doświadczenie zawodowe poprzez praktykę studencką/absolwencką, wolontariat lub staż zawodowy czekają miejsca w komórkach organizacyjnych Centrali lub Oddziałów GDDKiA. Projekt rozpoczął się 11 czerwca 2019 r. i trwa do 31 grudnia 2019 r.

 

Zgłoszenia do udziału w projekcie należy przesyłać na adres: praktyki@gddkia.gov.pl.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  1. CV kandydata;
  2. wskazanie formy stażu (praktyka studencka/absolwencka, wolontariat, staż);
  3. wskazanie nie więcej niż 3  komórek organizacyjnych GDDKiA, uszeregowanych według  preferencji odbywania stażu;
  4. wskazanie preferowanego terminu odbycia stażu.

 

Poniżej udostępniamy zasady organizacji projektu oraz propozycje miejsc stażu:

Propozycje miejsc dla stażystów

Oddział Komórka organizacyjna Liczba stażystów Preferowany kierunek studiów stażysty Preferowany termin przyjęcia na staż (miesiąc) Proponowana długość stażu
(min. 4 tygodnie)
Białystok Wydział Administracji 2 historia/archiwizacja wrzesień - październik 2 miesiące
Białystok Zespół Kierownika Projektu nr-3 2 budownictwo komunikacyjne lub pokrewne czerwiec - lipiec 2 miesiące
Białystok Wydział Dróg i Sieci Drogowej 2 budownictwo drogowe czerwiec- lipiec 2 miesiące
Białystok Zespół Kierownika Projektu nr-6 1 Budownictwo drogowe czerwiec - sierpień 3 miesiące
Białystok Wydział Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego 1 Budownictwo lipiec - wrzesień 3 miesiące
Białystok Rejon w Augustowie 2 geodezja, komunikacja siepień -listopad 4 miesiące
Białystok Wydział Finansowo-Księgowy 2 finanse lipiec-wrzesień 2 miesiące
Białystok Wydział Mostów 1 budownictwo  czerwiec - lipiec 2 miesiące
Białystok  Wydzial Spraw Prac. i Organiz. 1 administracja, ekonomia lipiec - sierpień 2 miesiące
Bydgoszcz Wydział Technologii  i Jakości Budowy Dróg 2 budownictwo lipiec, sierpień 4 tygodnie
   
Bydgoszcz Rejon w Toruniu 1 administracja  lipiec 8 tygodni
Bydgoszcz Wydział Administracji 1 administracja  lipiec 4 tygodnie
Katowice Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowe 2 Budownictwo, Geologia lipiec 8 tygodni
Katowice Wydział Dróg i Sieci Drogowej 2 Budownictwo, Transport, Administracja dowolny 2 miesiące
Katowice Wydział BRD i ZR 2 Inż. ruchu ,bud. drogowe 1 os. lipiec / 1 os.  sierpień  4 tyg.
Katowice Wydział Uzgodnien i Zagospodarowania Przestrzennego 1  Transport i Budownictwo Drogowe cały rok od 1 do 6 miesięcy
Katowice Rejon w Pszczynie 1 Administracja czerwiec-grudzień min. 2 miesiace
Katowice Rejon w Pszczynie 1 Budownictwo czerwiec-grudzień min. 2 miesiace
Katowice Rejon w Pszczynie 1 Budownictwo/Transport czerwiec-grudzień min. 2 miesiace
Katowice Rejon w Zabrzu 3 drogowo-mostowy okres wakacjyny miesiąc
Katowice Rejon w Zawierciu 1 Drogownictwo/Inżynieria ruchu maj/czerwiec 6  tyg.
Katowice Wydział Administracji 1 Administracja  lipiec-sierpień 8 tygodni
Katowice D5 Stanowsko ds. komunikacji  1 dziennikarstwo, public realtion, socjologia, filologia polska, politologiia.  czerwiec, lipiec, od wrzesnia do grudnia od 4 do 12 tygodni
Kielce Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowe 1 Budownictwo lipiec 4 tygodnie
Kielce Wydział BRD i Zarządzania Ruchem 2 Inżynieria ruchu lipiec 4 tygodnie
Kielce Zespoły Kierownika Projektu 3 Budowa dróg lipiec 4 tygodnie
Kielce Wydział Finansowo-Księgowy 1 Ekonomia lipiec 4 tygodnie
Kielce Wydział Administracji 1 Ekonomia lipiec 4 tygodnie
Kraków Wydział Finansowo - Księgowy F1 1 rachunkowość, finanse lipiec 3 m-ce
Kraków Wydział Administracji F2 2 archiwizacja dokumentów, studia ekonomiczne czerwiec 2 m-ce
Kraków Wydział Dokumentacji I1 1 geolog lipiec - wrzesień 8 tyg.
Kraków Wydział Dokumentacji I1 2 budownictwo drogowe lipiec - wrzesień 8 tyg.
Kraków Wydział Ochrony Środowiska I2 1 ochrona środowiska, inżynieria środowiska wrzesień 3 m-ce
Kraków Wydział Zamówień Publicznych D3 2 prawo, administracja publiczna  maj - lipiec,
październik - grudzień
do 12 tyg.
Kraków Zespół Kierownika Projektu KP3 1 budownictwo drogowe czerwiec-lipiec 4 tyg.
Kraków Stanowisko ds. komunikacji społecznej D5 1 komunikacja społeczna, dziennikarstwo, ale mogą być też inne jeżeli studenta innego kierunku interesuje taka dziedzina do uzgodnienia min. 4 tyg., do indywidualnego ustalenia
Kraków Rejon Kraków Z11 1 budownictwo drogowe, mostowe lipiec - październik   4 tyg.
Kraków Rejon Nowy Sącz Z12 3 budownictwo drogowe, mostowe wrzesień - październik  4 tyg.
Kraków Rejon Tarnów Z14 1 budownictwo drogowe, mostowe lipiec - październik  4 tyg.
Kraków Wydział Obsługi Prawnej D4 1 prawo (IV lub V rok) według potrzeb według potrzeb
Kraków Wydział BRD i Zarządzania Ruchem Z2 2 budownictwo lądowe czerwiec - wrzesień 4 tyg.
Kraków Wydział Dróg i Sieci Drogowej Z1 2 drogownictwo, logistyka lipiec - wrzesień  4 tyg.
Lublin Rejon Puławy 1 budownictwo bez znaczenia 8 tygodni 
Lublin Rejon Puławy 1 administracja bez znaczenia 8 tygodni 
Lublin Rejon Puławy, Obwód Drogowy Kurów 1 budownictwo lub administracja bez znaczenia 8 tygodni 
Lublin Rejon Puławy, Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej Kurów 1 budownictwo lub administracja bez znaczenia 8 tygodni 
Lublin Wydział Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego 4 budownictwo lub transport, zagospodarowanie przestrzenne czerwiec 2019- 4 osoby 6 miesięcy
Lublin Wydział Dróg i Sieci Drogowej 1 Prawo/Administracja Czerwiec 6 miesięcy
Lublin Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych 1 Prawo/Administracja bez ograniczeń 6 miesięcy
Lublin Zespół Kierownika Projektu KP-6 2 Budownictwo lipiec-sierpień 8 tygodni 
Lublin Zespół Kierownika Projektu KP-6 1 Administracja/Ekonomia lipiec-sierpień 8 tygodni 
Lublin Zespół Kierownika Projektu KP-5 2 Budownictwo bez ograniczeń 3 miesiące
Łódź Wydział Zamówień Publicznych  1 prawo, administracja  lipiec  8 tygodni
Łódź Wydział Obsługi Prawnej  1 prawo, administracja  wrzesień - październik 4 tygodnie
Łódź Wydział Środowiska 2 biologia i nauka o ziemi, inżynieria środowiska, inżynieria wodna  czerwiec - listopad 3 miesiące 
Łódź Zespół Kierownika Projektu  2 budownictwo drogowe i mostowe sierpień - wrzesień 8 tygodni
Łódź Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem 2 budownictwo drogowe,transport, informatyka  czerwiec - wrzesień  1 - 4 miesięcy 
Łódź Rejon w Kutnie 1 administracja lipiec  2 miesiące 
Łódź Rejon w Łowiczu  1 budownictwo drogowe, księgowość lipiec/sierpień 4 tygodnie - 12 tygodni
Łódź Rejon w Sieradzu  2 budownictwo, transport, geodezja, inżynieria środowiska czerwiec/lipiec 6 miesięcy
Łódź Rejon w Wieluniu  2 budownictwo lądowe  lipiec  3 miesiące 
Łódź Rejon w Wieluniu  1 administracja,ekonomia lipiec 3 miesiące 
Olsztyn Wydział Finansowo- Księgowy 1 Finanse - Rachunkowość; Ekonomia  lub  Administracja  lipiec-grudzień 6 m-cy
Olsztyn Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych 1 administracja/prawo/finanse/ czerwiec-grudzień 7 m-cy
Olsztyn Wydział Zamówień Publicznych 1 administracja/ekonomia/prawo listopad-grudzień 2 m-ce
Olsztyn Wydział Obsługi Prawnej 1 prawo, administracja czerwiec-grudzień 7 m-cy
Olsztyn Wydział Dróg i Sieci Drogowej 1 geodezja/gospodarka przestrzenna lipiec-grudzień 6 m-cy
Opole Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych 1 administracja,prawo, ekonomia dowolny 3m-ce do 1 roku
Opole Wydział Obsługi Prawnej 1 prawo dowolny 3m-ce do 1 roku
Opole Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg 1 budownictwo, drogownictwo,geologia dowolny 3m-ce do 1 roku
Opole Wydział Zamówień Publicznych 1 prawo, ekonomia, zamówienia publiczne, administracja dowolny 3m-ce do 1 roku
Opole Wydział  Finansowo-Księgowy 1 ekonomia dowolny 3m-ce do 1 roku
Opole Wydział Administracji 1 ekonomia, administracja  dowolny 3m-ce do 1 roku
Opole Wydział Planowania 1 ekonomia dowolny 3m-ce do 1 roku
Opole Wydział Dróg i Sieci Drogowej 1 budownictwo ogólne, drogowe, mostowe, transport, inżynieria ruchu, inżynieria lądowa,  dowolny 3m-ce do 1 roku
Opole Wydział Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem 1 transport, inżynieria ruchu,budownictwo, drogownictwo dowolny 3m-ce do 1 roku
Opole Wydział Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego 1 administracja, prawo, budownictwo dowolny 3m-ce do 1 roku
Opole Wydział Mostów 1 budownictwo ogólne, drogowe, mostowe dowolny 3m-ce do 1 roku
Opole Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 1 informatyka dowolny 3m-ce do 1 roku
Opole Wydział Dokumentacji 1 budownictwo dowolny 3m-ce do 1 roku
Opole Wydział Środowiska 1 ochrona środowiska dowolny 3m-ce do 1 roku
Opole Wydział Nieruchomości 2 gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami, geodezja, administracja dowolny 3m-ce do 1 roku
Opole Wydział Monitoringu Inwestycji 1 budownictwo, administracja dowolny 3m-ce do 1 roku
Opole Zespoły Kierownika Projektu 2 budownictwo dowolny 3m-ce do 1 roku
Opole Rejon w Brzegu 3 budownictwo ogólne, drogowe, mostowe, transport, inżynieria ruchu, inżynieria lądowa, geodezja, administracja, ochrona środowiska, dowolny 3m-ce do 1 roku
Opole Rejon w Kluczborku 1 budownictwo ogólne, drogowe, mostowe, transport, inżynieria ruchu, inżynieria lądowa, geodezja, administracja, ochrona środowiska, dowolny 3m-ce do 1 roku
Opole Rejon Kędzierzyn-Koźle 1 budownictwo ogólne, drogowe, mostowe, transport, inżynieria ruchu, inżynieria lądowa, geodezja, administracja, ochrona środowiska, dowolny 3m-ce do 1 roku
Opole Rejon w Nysie 1 budownictwo ogólne, drogowe, mostowe, transport, inżynieria ruchu, inżynieria lądowa, geodezja, administracja, ochrona środowiska, dowolny 3m-ce do 1 roku
Opole Rejon w Opolu 1 budownictwo ogólne, drogowe, mostowe, transport, inżynieria ruchu, inżynieria lądowa, geodezja, administracja, ochrona środowiska, dowolny 3m-ce do 1 roku
Poznań Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych 1 administracja, prawo lipiec 4 tygodnie
Poznań Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg-Laboratorium Drogowe 1 Politechniczny techniczny czerwiec 4 tygodnie
Poznań Wydział Dróg i Sieci Drogowej 1 Budownictwo-drogi , transport lipiec 3 miesiące
Poznań Wydział Mostów 2 Techniczny - mosty lipiec-wrzesień 4 tygodnie
Poznań Wydział Nieruchomości 2 Gospodarka nieruchomościami, geodezja lipiec-wrzesień 4 tygodnie
Rzeszów Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowe (D2) 2 wyższe administracja (1 osoba), wyższe techniczne - budownictwo, geologia, technologia chemiczna (1 osoba) od czerwca 2019 r. min. 3 miesięcy
Rzeszów Wydział  Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem (Z2) 1 Budownictwo drogowe dowolny długość stażu nie jest ograniczona.
Szczecin Wydział Uzgodnień 1 drogowy wrzesień 2 miesiące
Szczecin Rejon w Szczecinie 1 budownictwo czerwiec 7 miesięcy
Szczecin Rejon w Szczecinku 3 budownictwo, inzynieria środowiska, geodezja i kartografia czerwiec 12 miesięcy
Szczecin Rejon w Szczecinku 1 administracja, finanse, rachunkowość, rachunkowość, ekonomia czerwiec 12 miesięcy
Szczecin Rejon w Wałczu 1 ekonomiczny czerwiec 6 miesięcy
Szczecin Rejon w Wałczu 1 drogowy czerwiec 6 miesięcy
Warszawa Rejon w Bożej Woli 6 Drogownictwo, Budownictwo, Administracja  lipiec-sierpień 4-8 tygodni
Warszawa Rejon w Ożarowie Maz. 2 budownictwo lipiec 6 tygodni
Warszawa Rejon w Ożarowie Maz. 1 administracja lipiec 6 tygodni
Warszawa Rejon w Płońsku 3 Budownictwo drogowe czerwiec - wrzesień 4 tygodnie
Warszawa Rejon w Radomiu 1 budowlany lipiec - wrzesień 2 miesiące
Warszawa Wydział BRD 2 transportowe / drogowe czerwiec - wrzesień 1 m-c
Warszawa Wydział Dróg i Sieci Drogowej 1 Inżynieria drogowa maj, czerwiec 3 m-ce
Warszawa Wydział Mostów 2 mosty dowolny 4 tyg.
Warszawa Wydział Nieruchomosci  1 administracaja / geodezja lipiec - sierpień - wrzesień 4 tyg.
Warszawa Wydział Ochrony Środowiska 1 Ochrona Środowiska lub pokrewne dowolny dowolny
Warszawa Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych 2 dowolne dowolne 4-8 tygodni
Warszawa Wydział Technologii  5 Budownictwo/ Chemia/ Ochrona środowiska/  bez znaczenia  min. 3 miesiące  
Warszawa Wydział Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego  4 inż. lądowa , geodezja maj - wrzesień 4 tygodnie
Warszawa Zespół Kierownika Projektu (KP-1) 4 dowolne inżynieryjne dowolne wg. Harmonogramu studiów 
Warszawa Zespół Kierownika Projektu (KP-10) 2 budownictwo/administracja/ od zaraz 3 miesiące
Warszawa Zespół Kierownika Projektu (KP-12) 1 budownictwo, geologia, ochrona środowiska czerwiec-wrzesień 8 tyg.
Warszawa Zespół Kierownika Projektu (KP-4) 1 budownictwo czerwiec - wrzesień 1-4 miesiące
Warszawa Zespół Kierownika Projektu (KP-6) 1 budownictwo  maj - styczeń 2020 3 mieciące 
Warszawa Zespół Kierownika Projektu (KP-9) 3 Budownictwo, Inżynieria środowiska, Ochrona środowiska, Prawo, Planowanie przestrzenne i pokrewne cały rok 1-4 miesiące
Wrocław Stanowisko ds. komunikacji  1 Public Relations, Polonistyka, Socjologia czerwiec 4 tyg. - 3 m-ce
Wrocław Wydział Dokumentacji 1 Budownictwo, Inżynieria lądowa, pokrewne czerwiec 4 tyg. - 3 m-ce
Wrocław Wydział Nieruchomości 1 Geodezja, inzynieria lądowa czerwiec 4 tyg. - 3 m-ce
Wrocław Zespoły Kierownika Projektów 5 Budownictwo, Inżynieria lądowa, pokrewne czerwiec 4 tyg. - 3 m-ce
Wrocław Wydział Dróg i Sieci Drogowej 3 Budownictwo, Inżynieria lądowa, pokrewne czerwiec 4 tyg. - 3 m-ce
Wrocław Wydział BRD i Zarządzania Ruchem 2 Budownictwo, Inżynieria ruchu lub pokrewne czerwiec 4 tyg. - 3 m-ce
Wrocław Wydział Finansowo - Księgowy 3 Finanse, rachunkowość, ekonomia czerwiec 4 tyg. - 3 m-ce
Wrocław Wydział Administracji 1 Administracja publiczna, transport i logistyka, budownictwo,  czerwiec 4 tyg. - 3 m-ce
Wrocław Stanowisko ds. obsługi prawnej 1 Prawo, administracja czerwiec 4 tyg. - 3 m-ce
Wrocław Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 2 Bezpieczeństwo Narodowe, Informtyka czerwiec 4 tyg. - 3 m-ce
Wrocław Wydział Zamowień Publicznych 1 Prawo, administracja czerwiec 4 tyg. - 3 m-ce
Zielona Góra Wydział Ochrony Środowiska 1 ochrona środowiska, ochrona przyryrody, iznynieria środowiska, administracja, budownictwo, architektura krajobrazu, leśnictwo sierpień 12 miesięcy
Zielona Góra Rejon Żary 3 drogowo-mostowy czerwiec 6 miesięcy
Zielona Góra Wydział Monitorowania i Realizacji Inwestycji Drogowych 2 budownictwo drogowe/mostowe sierpień
(wrzesień)
4 tyg.
Zielona Góra Wydział Finansowo-Księgowy 2 rachunkowość, finanse od czerwiec do grudzień min.4 tygodnie
Zielona Góra Wydział Dokumentacji 2 budownictwo drogowe
archiwistyka
czerwiec
wrzesień
4 tygodne
Zielona Góra Stanowisko ds. obsługi prawnej 2 prawo, administracja czerwiec 12 miesiecy
Centrala Wydział Informatyki 2 lub 3 Szeroko pojęta Informatyka, Teleinformatyka, Bezpieczeństwo Teleinformatyczne, Programowanie cały rok, nie ma preferencji co do miesiąca, do indywidualnego ustalenia nie ma graniczenia czasowego, do indywidualnego ustelania
Centrala Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Przygotowań Obronnych 1 Pzygotowania obronne
Zarządzanie Kryzysowe
czerwiec/lipiec 4 tygodnie
Centrala ZH 2 obsługa ruchu turystycznego, turystyka sierpień/wrzesień 4 - 8 tygodni
Centrala ZH 1 archiwistyka, historia listopad 4 tygodnie
Centrala ZH 1 administracja dowolnie 4-8 tygodni
Centrala ZH 2 konserwacja zabytków, mechanika czerwiec/lipiec 8 tygodni
Centrala WM 2 dziennikarstwo czerwiec/lipiec 8 tygodni
Centrala ZSO 2 prawo/administracja lipiec/sierpień 8 tygodni
Centrala Zespół Nieruchomości 3 wycena nieruchomości, modele statystyczne, ekonometria każdy miesiąc min. 4 tygodnie 
Centrala Zespół Nieruchomości 2 gospodarka nieruchomościami, prawo cywilne każdy miesiąc min. 4 tygodnie 
Centrala Zespół Nieruchomości 1 bazy danych czerwiec-wrzesień min. 4 tygodnie