Podpisanie umowy na budowę węzła Parłówko wraz z obwodnicą miejscowości Troszyn i miejscowości Ostromice w ciągu drogi krajowej numer 3.
20 listopada 2009 została podpisana umowa na budowę węzła Parłówko wraz z obwodnicą miejscowości Troszyn i miejscowości Ostromice w ciągu drogi krajowej numer 3.

Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, a wykonawcą Budimex S.A. (następca prawny Budimex Dromex S.A.).
Na zrealizowanie kontraktu wykonawca będzie miał 21 miesięcy od daty rozpoczęcia robót. Wartość kontraktowa zadania wynosi ponad 102 miliony złotych brutto.


główne parametry techniczne • długość: 6,131 km

 • klasa obiektu (drogi): S

 • prędkość projektowa drogi: 100 km/h

 • parametry przekroju poprzecznego:
  dla jednej jezdni:
  km 0+000 do km 1+200 i km od 5+405 do km 6+133 
  - szerokość jezdni: 7,00m (2 x 3,50 m)
  - szerokość poboczy utwardzonych – 2 x 2,00 m
  - szerokość poboczy gruntowych 2 x 0,75 m (w miejscach ekranów akustycznych 2 x 1,75 m
  dla dwóch jezdni:
  km 1+200 do km 5+405
  - szerokość jezdni: 2 x (2 x 3,5m) 
  - szerokość pasów awaryjnych – 2 x 2,50 m
  - szerokość opaski wewnętrznej 2 x 0,50 m
  - szerokość pasu rozdziału – 4,0 m
  - szerokość poboczy gruntowych 2 x 0,75 m (w miejscach ekranów akustycznych 2 x  1,75 m)

Inwestycja swoim zakresem obejmie budowę: • mostu nad rzeką Grzybnicą w miejscu istniejącego obiektu mostowego

 • jednojezdniowego odcinka drogi na wysokośi miejscowość Troszyn, wraz z budową wiaduktu i kładki nad projektowaną drogą krajową nr 3

 • nowego odcinka drogi pomiędzy miejscowościami Troszyn i Ostromice o dwóch jezdniach po dwa pasy ruchu

 • dwupoziomowego wezła drogowego „Parłówko” wraz z rondem obsługującym ruch lokalny

 • wiaduktu na linią kolejową Świnoujście – Szczecin w ciagu drogi wojewódzkiej nr 107

 • bezkolizyjnego przejazdu nad drogą ekspresową w m. Ostromice

 • dróg zbiorczych obsługujących tereny przyległe

 • przepustów rurowych na istniejących ciekach wodnych

 • kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi

 • urządzeń ochrony środowiska: ekrany dźwiękochłonne, zieleń izolująca, przepusty ekologiczne dla zwierząt dużych, małych, przepusty dla płazów oraz urządzenia podczyszczające wody opadowe

 • oświetlenia węzła drogowego

 • urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery, balustrady, ogrodzenia, oznakowanie)

 • przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym przedsięwzięciem (sieci elektroenergetyczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia, sieci wodociągowe, sieci telekomunikacyjne)

Więcej informacji dotyczących inwestycji, w tym plan orientacyjny i wizualizacje przebiegu trasy dostępne po kliknięciu w odnośnik:


Opis inwestycji  


23.11.2009