Zamówienie z dnia 27.06.2019

Przedmiot zamówienia:

Aktualizacja dokumentacji projektowej mostu dublującego przez Wisłę w m. Topolno-Borówno wraz ze zmianą izbic drewnianych na stalowe do ochrony podpór (w związku ze zmianą rzędnej wielkiej wody żeglownej WWŻ).Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy

ul. Fordońska 6, 85-950 Bydgoszcz tel. 52 323 45 00, fax 52 323 45 04

lub osobiście dostarczyć na ww. adres: budynek A, 1 piętro, pok. 15 – Punkt kancelaryjny

lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mdziemidzionek@gddkia.gov.pl

do dnia 05.07.2019 r. do godziny 12:00.

 

Osoba prowadząca sprawę: Maciej Dziemidzionek, 52 323 45 68

 

Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy