Uwaga - remont mostu w Nagnajowie w ciągu drogi krajowej nr 9 i ograniczenia w ruchu
W związku z remontem mostu przez Wisłę w Nagnajowie w ciągu drogi krajowej nr 9 od 1 lipca 2019 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 36 ton. W związku z ograniczeniami tonażowymi na obiekcie dla wymienionej kategorii pojazdów wyznaczony został objazd.

W dniu 1 lipca 2019 roku zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 36 ton na moście przez Wisłę w Nagnajowie w ciągu drogi krajowej nr 9.

 

Zmiana w organizacji ruchu będzie polegać na wprowadzeniu ograniczenia tonażowego do 36 ton na moście drogowym oraz wyznaczeniu tras tymczasowych objazdów dla pojazdów o DMC powyżej 36 ton. Wprowadzony objazd ma związek z remontem dźwigarów mostu.

 

Trasa objazdu przebiegać będzie następującymi drogami:

  1. Drogą wojewódzką nr 985 na odcinku od Tarnobrzega (skrzyżowanie DK9 – DW985 – DW871) do Tuszowa Narodowego (skrzyżowanie DK985 – DW764),
  2. Drogą wojewódzką nr 764 na odcinku od Tuszowa Narodowego (skrzyżowanie DW985 – DW764),
  3. Drogą krajową nr 79 na odcinku od Połańca (skrzyżowanie DW764 – DK79) do Osieka (skrzyżowanie DK79 – DW765) i dalej do Łoniowa (Skrzyżowanie DK79 – DK9)

 

Przewidywany termin funkcjonowania tymczasowej organizacji ruchu: IV kwartał 2019r.