Obwodnica Olsztyna w całości dla kierowców

W poniedziałek udostępnimy do ruchu ostatni odcinek obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi ekspresowej S51 pomiędzy węzłami Olsztyn Południe i Olsztyn Jaroty. Tym samym zakończy się budowa obwodnicy miasta i będzie ona w całości dostępna dla kierowców.GDDKiA

Brakujący odcinek

Oddawany do ruchu odcinek S51 o długości ok. 5 km pomiędzy węzłami Olsztyn Jaroty i Olsztyn Południe to ostatni fragment budowanej od 2016 r. obwodnicy Olsztyna. Odcinek ten został zakończony jako ostatni, ponieważ zaistniała tu konieczność dodatkowego wzmocnienia podłoża, gdyż na odcinku kilkudziesięciu metrów w okolicy Bartąga nie ustabilizowało się osiadanie gruntu. Wykonawca wykonał w tym miejscu dodatkowe wzmocnienie, stosując technologię pali przemieszczeniowych, formowanych w gruncie, co spowodowało wydłużenie czasu realizacji.

 

Przebieg obwodnicy

Odcinek obwodnicy Olsztyna budowany w ciągu drogi S51 omija miasto od południowo-wschodniej strony, od węzła Olsztyn GDDKiA  Południe do węzła Olsztyn Wschód. Droga zlokalizowana jest na terenie Olsztyna oraz gmin Stawiguda, Purda i Barczewo. Przebiega od drogi S51 w sąsiedztwie miejscowości Tomaszkowo poprzez okolice miejscowości Bartążek, Szczęsne i Klebark Mały do drogi krajowej nr 16 w okolicy Wójtowa. Połączenie z siecią dróg lokalnych zapewnią węzły Olsztyn Jaroty, Olsztyn Wschód oraz Olsztyn Pieczewo. 

 

Obwodnica Olsztyna w ciągu S51 łączy się na węźle Olsztyn Południe z oddanym do ruchu 6 grudnia 2018 r. odcinkiem obwodnicy w ciągu DK16 Olsztyn Zachód - Olsztyn Południe.

 

Same plusy

Nowa droga poprawi układ drogowy i warunki transportowe Olsztyna i okolic. Wyprowadzi część ciężkiego ruchu z zatłoczonego centrum miasta oraz zapewni obsługę podróży tranzytowych dalekich a także bliskich (pomiędzy oddalonymi dzielnicami czy sąsiednimi miejscowościami). Nowy system transportowy miasta i okolic wzmocni również atrakcyjność regionu i umożliwi szybszy rozwój gospodarczy.

 

Dofinansowanie ze środków UE

Obwodnica Olsztyna w ciągu drogi ekspresowej S51 została wybudowana przez firmę Budimex S.A. Powstała dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Koszt robót budowlanych zgodnie z umową to 1,050 mld zł, a wartość całego projektu,  uwzględnieniem kosztów dokumentacji, wykupów, prac archeologicznych, nadzoru i robót to 1,166 mld zł. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej wyniosła 533 mln zł.

 

Wykonawcą obwodnicy Olsztyna w ciągu DK16 było konsorcjum polskich firm INTERCOR Sp. z o.o. oraz MOST Sp. z o.o. Koszt robót budowlanych zgodnie z umową to 387,5 mln zł, a wartość całego projektu, z uwzględnieniem kosztów dokumentacji, wykupów, prac archeologicznych, nadzoru i robót to 486,5 mln zł. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej wyniosła prawie 368 mln zł.

 

Kalendarium

Obwodnica Olsztyna w ciągu S51 Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe

3 czerwca 2013 r. - wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

11 grudnia 2013 r. - ogłoszono przetarg na realizację inwestycji w trybie „projektuj
i buduj”

22 października 2015 r. - podpisano umowę na dofinansowanie ze środków UE

29 marca 2016 r. - podpisano umowę na realizację w trybie „projektuj i buduj”

3 marca 2017 r. - podpisano aneks do umowy w zakresie budowy węzła Pieczewo

20 grudnia 2018 r. - oddano do użytku węzeł Olsztyn Wschód

1 lutego 2019 r. - oddano do użytku odcinek w. Olsztyn Wschód - w. Olsztyn Jaroty

1 lipca 2019 r. - oddano do użytkowania odcinek w. Olsztyn Jaroty - w. Olsztyn Południe

 

Obwodnica Olsztyna w ciągu DK16 Olsztyn Zachód - Olsztyn Południe

3 czerwca 2013 r. - wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

11 grudnia 2013 r. - ogłoszono przetarg na realizację inwestycji w trybie „projektuj
i buduj”

18 sierpnia 2015 r. - podpisano umowę w trybie „projektuj i buduj”

25 lipca 2018 r. - podpisano umowę na dofinansowanie ze środków UE

6 grudnia 2018 r. - oddano do użytkowania