Piknik Bezpieczeństwa Drogowego - Lubin 2019r.

W sobotę w Lubinie na parkingu RCS przy ul. Odrodzenia 28B, odbyła się już druga edycja Pikniku Dolnośląskie Dni Bezpieczeństwa.Głównymi celami wydarzenia była promocja bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przybliżenie i zaprezentowanie obowiązków należących do poszczególnych służb oraz promocja jubileuszu 200 lat istnienia Centralnej Administracji Drogowej.

 

Dziękujemy za współudział:

KM Policji z Lubina,

Państwowej Straży Pożarnej z Lubina,

Służbie Celno - Skarbowej z Legnicy,

Służbie Więziennej z Wrocławia,

Inspekcji Transportu Drogowego,

Pogotowiu Ratunkowemu z Lubina,

Maltańskiemu Legionowi za naukę pierwszej pomocy,

Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział terenowy z Lubina

Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego z Legnicy

oraz

Regionalnemu Centrum Sportowemu za pomoc przy realizacji przedsięwzięcia.

 

Dziękujemy za liczne przybycie Mieszkańcom Lubina i okolic.

 

Więcej zdjęć TUTAJ.