Podpisano umowę na wznowienie linii pasa drogowego przy dolnośląskich drogach

Podpisano umowy z wykonawcami na realizację zadania pn. Wznowienie i stabilizacja punktów granicznych pasa drogowego wraz ze zmianą użytków gruntowych i oznakowaniem świadkami „pas drogowy"w rozbiciu na zadania.Zadanie 1 droga krajowa nr 15 od km 13+700 do km 48+879 na odcinku Masłowiec-granica z województwem wielkopolskim

 

Wartość umowy: ok. 270 tyś. zł brutto

Termin realizacji: II połowa października br.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Krzysztof Cytrycki z Otynia  

 

Zadanie 3 - droga krajowa nr 94 od km 43+326 do km 81+486 na odcinku Prochowice (skrzyżowanie z DK 36) - Wrocław (granica miasta)

 

Wartość umowy: ok. 260 tyś. zł brutto

Termin realizacji: II połowa października br.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Krzysztof Cytrycki z Otynia

 

O ogłoszonym przetargu pisaliśmy TUTAJ