Ratunkowe badania archeologiczne na budowie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej

Na budowie drogi przeszłość spotkała się z przyszłością i w konsekwencji teraz rozpoczynają się archeologiczne ratunkowe badania wykopaliskowe, na budowie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73. Będą prowadzone na odcinku 40 m w rejonie rzeki Breń. Praca w terenie potrwa według przewidywań miesiąc, ale wraz z opracowaniem odkrytego materiału do 30 października 2019 r.Na budowie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej podczas robót ziemnych w rejonie rzeki Breń i odkryto w gruncie obecność konstrukcji drewnianych i fragmenty naczyń ceramicznych. Miejsce odkrycia archeologicznego zostało zabezpieczone, a znalezisko zgłoszone przez nadzór archeologiczny do konserwatora zabytków. Małopolski Wojewódzki Konserwator zabytków nakazał przeprowadzenie tzw. archeologicznych badań ratunkowych.

Wykonanie archeologicznych ratunkowych badań wykopaliskowych na stanowiskach kolidujących z budowaną obwodnicą Dąbrowy Tarnowskiej wraz z opracowaniem znalezisk potrwa do 30.10.2019 r. i kosztować będzie ok. 45 tys. zł