Remont nawierzchni w Jerzmanowicach, na DK94

Trwa remont nawierzchni jezdni DK94 w Jerzmanowicach na odcinku 500 m (od km 313 plus 530 m do km 314 plus 30 m). Od 9.07.2019 r. prace rozpoczną się na następnym odcinku o dł. 1 km (od km 314 plus 320m do 315km plus 320m. Wymieniane są warstwy wiążąca i ścieralna nawierzchni, ponieważ nie spełniają już odpowiednich parametrów szorstkości.Prace prowadzone są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00. do 22.00. Utrudnienia dla kierowców w czasie prowadzenia prac remontowych polegają na wyłączeniu na przemian jednego z dwóch pasów ruchu. Ruch odbywa się wahadłowo z zastosowaniem ręcznego sterowania ruchem przez osoby do tego uprawnione. Zakończenie prac zaplanowane jest na 15 lipca, w zależności od warunków atmosferycznych.

 

Szczegółowy harmonogram prac :

 

Jerzmanowice na odcinku od km 313 plus 530m do km 314 plus 30m

2019-07-04 godz. 7:00 – 22:00 – strona prawa – układanie warstwy wiążącej,

2019-07-05 godz. 7:00 – 22:00 – strona lewa – układanie warstwy ścieralnej

2019-07-08 godz. 7:00 – 22:00 – strona prawa – układanie warstwy ścieralnej

 

Od 09.07.2019 r. do 15.07.2019 r. remont nawierzchni na DK 94 w Jerzmanowicach prowadzony będzie na odcinku od 314km 320m do 315km 320m

2019-07-09 godz. 7:00 – 14:30 – strona prawa – frezowanie starej nawierzchni

2019-07-09 godz. 14:30 – 21:00 – strona lewa – frezowanie starej nawierzchni

2019-07-10 godz. 7:00 – 22:00 – strona lewa – układanie warstwy wiążącej

2019-07-11 godz. 7:00 – 22:00 – strona prawa – układanie warstwy wiążącej

2019-07-12 godz. 7:00 – 22:00 – strona lewa – układanie warstwy ścieralnej

2019-07-15 godz. 7:00 – 22:00 – strona prawa – układanie warstwy ścieralnej