Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku GDDKiA w Szczucinie


Przedmiot zamówienia:

Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej części konstrukcyjnej i posadowienia budynku stanowiącego siedzibę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zespołu Historii Drogownictwa w Szczucinie (33-230) przy ulicy 1-go Maja 39.

Celem opracowania ekspertyzy technicznej budynku jest konieczność określenia stanu technicznego budynku wraz z przeprowadzeniem niezbędnych badań zmierzających do wskazania przyczyn postępującej degradacji wraz z projektem wykonania remontu przedmiotowego budynku.

 

Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:

e-mail: bbator@gddkia.gov.pl, faksem nr: 14 643 63 81 lub drogą pocztową na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Zespół Historii Drogownictwa,
ul. 1-go Maja 39, 33-230 Szczucin do 16 lipca 2019 r.

 

Osoba prowadząca sprawę: Katarzyna Bochenek-Kolano, tel. 14 643 63 81