Uwaga - od 9 lipca planowana zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 74 w Kielcach
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach informuje, że w dniu 9 lipca 2019 planowane jest rozpoczęcie remontu nawierzchni na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 74 w Kielcach (skrzyżowanie ulic Jesionowej i Świętokrzyskiej z ulicą Warszawską). W związku z remontem wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu.

Prace będą obejmowały całą powierzchnię skrzyżowania i będą polegały na frezowaniu zniszczonej nawierzchni, wykonaniu nowych warstw bitumicznych, regulacji studzienek, naprawach w obrębie wysepek kanalizujących. Ruch w czasie robót będzie się odbywał po jezdniach zawężonych do 1 lub 2 pasów ruchu. Ruch będzie sterowany za pomocą czasowej sygnalizacji świetlnej.

 

Zmiany dla pieszych i skręcających w lewo

W czasie remontu niedostępne będą relacje dla skrętu w lewo z każdego wlotu, będą one możliwe jedynie przez sąsiednie skrzyżowania tzn. przez skrzyżowanie ulicy Jesionowej z ulicą Zagnańską i skrzyżowanie Alei Solidarności z ulicą Świętokrzyską. Ze względu na bezpieczeństwo i wykonywane roboty niedostępne będą przejścia dla pieszych w obrębie remontowanego skrzyżowania, a ruch pieszych skierowany zostanie na najbliższe sąsiednie przejścia. Kierowcy jadący tranzytem przez Kielce od strony Krakowa i Piotrkowa Trybunalskiego, mimo możliwości przejazdu przez remontowane skrzyżowanie dodatkowo zostaną poinformowani na węźle Kielce Zachód o utrudnieniach w ruchu, co umożliwi ewentualne wybranie innej trasy przejazdu.

 

Inne trasy autobusów

W związku ze zmianami organizacji ruchu Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził okresowe zmiany w kursowaniu niektórych autobusów komunikacji miejskiej. Informacje o zmianach wywieszone zostaną na przystankach. Znajdują się one również na stronie internetowej ZTM: www.ztm.kielce.pl pod linkiem:

https://ztm.kielce.pl/aktualnosci/1394-remont-skrzyzowania-i-zmiany-tras-na-liniach-7-13-36-102-i-110.html

 

Jeden zamiast dwóch pasów ruchu

W pierwszym etapie remontu ruch w obrębie skrzyżowania przekierowany zostanie za pomocą tymczasowych przejazdów na pasach rozdziału na wschodnią jezdnię ulicy Warszawskiej i będzie odbywał się jedną jezdnią w obu kierunkach. W tym czasie remontowana będzie zachodnia strona skrzyżowania (od ulicy Jesionowej). Kierowcy podróżujący drogą krajową nr 74 będą mieli do dyspozycji po jednym (wewnętrznym) pasie ruchu w każdym kierunku. W kolejnym etapie remontu będą to pasy zewnętrzne. Ponowne przełożenia ruchu po zachodniej stronie skrzyżowania nastąpią w związku z układaniem ostatniej warstwy ścieralnej nawierzchni. W trzecim i czwartym etapie remontowana będzie w sposób analogiczny wschodnia część skrzyżowania (od stanowiącej odcinek drogi ekspresowej S74 ulicy Świętokrzyskiej) przy skierowaniu ruchu na zachodnią jezdnię ulicy Warszawskiej.

 

Remont był konieczny

Remont obciążonego ruchem lokalnym i tranzytowym skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 74 komunikującej województwo łódzkie z lubelskim i Podkarpaciem jest konieczny ze względu na zły stan nawierzchni wymagający szybkiej interwencji. Zaplanowany na miesiąc remont ma zastąpić szereg koniecznych bieżących remontów cząstkowych w miejscach kolein i pęknięć. Remonty cząstkowe wykonywane pojedynczo spowodowałyby w sumie trwające znacznie dłużej utrudnienia. GDDKiA już na etapie postępowania przetargowego określiła minimalny możliwy czas wykonania prac remontowych.

 

Uwaga na zmiany oznakowania  

W związku ze spodziewanymi utrudnieniami, za które z góry przepraszamy, prosimy wszystkich użytkowników drogi o wyrozumiałość, zachowanie szczególnej ostrożności i  stosowanie się do wprowadzonego i zmieniającego się tymczasowego oznakowania. Prace remontowe wymagające istotnych zmian organizacji ruchu powinny zakończyć się w ciągu 4 tygodni. W celu zminimalizowania skutków zmian organizacji ruchu w związku z remontem zwracamy się z prośbą do kierowców, aby w miarę możliwości w godzinach szczytu wybierali alternatywne trasy, w zależności od celu podróży, z ominięciem skrzyżowania.

 

Podstawowe schematy zmian organizacji ruchu dla poszczegolnych etapów remontu w załącznikach poniżej. Każdy ze schematów będzie wprowadzany dwukrotnie naprzemiennie: