Zamiast skrzyżowania rondo w Wadowicach

Ogłoszony został przetarg na budowę ronda zamiast skrzyżowania o przesuniętych wlotach drogi krajowej nr 52 oraz ulic Wenecja i Wałowa w Wadowicach. Do 18.07.2019 r. wykonawcy, którzy chcieliby zbudować rondo i rozbudować drogę mogą składać oferty.W wymaganiach stawianych wykonawcom oczekuje się wykonania robót budowlanych w terminie nie dłuższym niż 10 miesięcy od podpisania umowy, przy czym można zaproponować skrócenie tego terminu maksymalnie o 2 miesiące. Do czasu realizacji robót nie będzie wliczany okres zimowy (od 15 grudnia do 15 marca). Oferty będą punktowane wg zasady:

- cena - 60% = 60 pkt

- gwarancja jakości - 20% = 20 pkt - personel wykonawcy - 10% = 10 pkt

- termin realizacji kontraktu - 10% = 10 pkt

 

Do zakresu inwestycji wliczana jest rozbudowa DK52 od 46km i 196m do 46km 594m w Wadowicach wraz z niezbędną infrastrukturą:

 

- rozbudowa drogi krajowej nr 52,

- budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 52 i ul. Wałowej,

- rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 52 z ul. Wenecja,

- rozbiórka zjazdów (w celu zmiany ich lokalizacji),

- budowa zjazdu indywidualnego (przy ul. Wałowej),

- przebudowa zjazdów indywidualnych,

- budowa zjazdów publicznych (przy ul. Wałowej i ul. Wenecja),

- przebudowa zjazdów publicznych,

- budowa chodnika,

- budowa ścieżki rowerowej,

- budowa ciągu pieszo-rowerowego,

- budowa zatok autobusowych,

- budowa konstrukcji oporowych,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- rozbudowa oświetlenia drogowego.