Wyremontowana została nawierzchnia w Mszanie Dolnej na DK28

Na odcinku 1 km wyremontowana została nawierzchnia na DK28 w Mszanie Dolnej, Do zakończenia prac pozostało tylko wykonanie oznakowania poziomego. Ma być odtworzone do 12 lipca 2019 r.Remontowany odcinek DK28 przebiegający przez Mszanę Dolną był już zniszczony i nawierzchnia nie spełniała parametrów właściwej szorstkości czyli była za śliska. Wymieniona została warstwa ścieralna na odcinku 1 km. Pozostało Jeszcze tylko odtworzenie oznakowania poziomego, które nie jest robione bezpośrednio po ułożeniu warstwy bitumicznej.

 

Wykonanie oznakowania poziomego na nowo ułożonej nawierzchni wymaga zachowania tzw. okresu karencji, który wynosi od 2 do 4 tygodni. Wynika to z konieczności wytarcia z warstwy ścieralnej nadmiernej ilości zanieczyszczeń ropopochodnych pochodzących ze składu mieszanki bitumicznej. W ten sposób uzyskuje się lepsze parametry przyczepności oznakowania z nawierzchnią oraz właściwy efekt trwałości i lepszej widzialności w porze nocnej.

 

Oznakowanie poziome na drodze krajowej nr 28, odcinku ul. Kolbego i Piłsudskiego zostanie wykonanie zgodnie z obowiązującym projektem organizacji ruchu. W stosunku do oznakowania, które istniało, nie będą wprowadzane żadne zmiany. Oznakowanie przejść dla pieszych pozostanie w tych samych miejscach, w których były przed remontem.

 

Zakończenie wykonywania oznakowania poziomego zaplanowane jest na 12 lipca 2019 r., pod warunkiem jednak, że będą sprzyjające warunki atmosferyczne. Koszt wszystkich prac wyniesie 850 481,69 zł.