Ogłoszony został przetarg na wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu 2020 w Świętokrzyskiem
Ogłoszony został przetarg na przeprowadzenie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2020 roku na świętokrzyskich drogach krajowych. Taki pomiar wykonywany jest raz na 5 lat w całej Polsce. Ostatni przeprowadzony został w 2015 roku.

Liczenie pojazdów z podziałem na kategorie wykonywane będzie w 9 wybranych dniach 2020 roku w 82 punktach pomiarowych przy drogach krajowych województwa świętokrzyskiego. 

Pojazdy w regionie świętokrzyskim liczone będą automatycznie oraz przez pracowników firm wyłonionych w przetargu na obsługę GPR  Nad przebiegiem pomiaru ruchu czuwać będą kontrolerzy GDDKiA, którzy w wybranych miejscach dokonają dla porównania własnych obliczeń. Wyniki GPR w całym kraju zostaną podsumowane w 2021 roku. Pomiar ma wykazać średnie natężenie ruchu pojazdów na dobę na określonych odcinkach, z uwzględnieniem na przykład kategorii dróg, kategorii pojazdów oraz okresów w ciągu roku czy w ciągu doby. To posłuży do obserwacji i prognozowania wzrostu natężenia ruchu. Wnioski z pomiaru są pomocne na przykład w planowaniu działań na sieci drogowej.

 

Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 można znaleźć na stronie internetowej GDDKiA pod adresem https://www.gddkia.gov.pl/pl/2551/GPR-2015