Bezpieczniejsi piesi na DK75 i nie tylko.

Mieszkańcy miejscowości Tymowa, Jurków i Czchów już mogą korzystać z nowych chodników wzdłuż drogi krajowej nr 75, odcinku pomiędzy Brzeskiem i Nowym Sączem. W Uszwi i Zawadce Uszewskiej budowa chodników jeszcze trwa. Wzdłuż dróg krajowych Małopolski postanie w tym roku 25,5 km chodników czyli o ponad 4 km więcej niż roku 2018 i ponad dwa razy więcej niż w roku 2014.Na odcinku DK75 Tymowa –Jurków -Czchów wybudowano 1km 558m chodników, co kosztowało ponad 2 mln 339 tys. zł. Oprócz chodników wyremontowano rowy odprowadzające wody opadowe i zjazdy wzdłuż chodnika.

 

Trwa jeszcze budowa chodników na odcinku DK75 Uszew – Zawada Uszewska. Powstaną tu chodniki o długości 1km 111m, kanał technologiczny i kanalizacja deszczowa. Przewidziano też remont istniejących zjazdów zlokalizowanych wzdłuż chodnika, przedłużenie istniejącego przepustu okularowego wraz z wykonaniem ścianki czołowej oraz umocnieniem dna i skarp rowu i przebudowę drugiego przepustu okularowego wraz z wykonaniem płaszcza żywicznego. Tu zakończenia robót zaplanowane jest na koniec sierpnia 2019 r.

 

Od trzech lat wzdłuż dróg krajowych Małopolski co roku budowane jest ponad 20 km chodników. W roku 2017 powstało ich 21,2 km, w 2018 r.  21,3 km a w 2019 r. powstanie 25,5 km czyli ponad 2 razy więcej niż w 2014 r, kiedy wybudowano 12,4 km chodników. Wzrost ten jest spełnieniem postulatów mieszkańców, by budować więcej chodników i dzięki temu poprawiać bezpieczeństwo ruchu drogowego.