Zakończyliśmy budowę zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK 45 w Raciborzu.

Inwestycja obejmowała budowę zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK45 w ciągu ul. Starowiejskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Ocicką do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego w Raciborzu.Realizacja wymagała w pierwszej kolejności przygotowania terenu poprzez przebudowę napowietrznej sieci energetycznej, zabezpieczenie sieci technicznych podziemnych, wycinkę kolidujących drzew i krzewów. Następnie przystąpiono do wykonania głównego zakresu robót: począwszy od robót ziemnych poprzez budowę zabezpieczeń przeciwhałasowych, dostosowanie elementów stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w końcu prace wykończeniowe jak humusowanie i obsadzenie zabezpieczeń roślinnością pnącą.

Wartość inwestycji prawie 1,9 mln zł.

 

Podstawowe dane dotyczące zabezpieczeń przeciwhałasowych:

- łączna długość wykonanych zabezpieczeń: 336,80m;

- wysokość: 2,50m – 7,00m;

- rodzaj ekranów: pochłaniające i przeźroczyste;

- łączna powierzchnia paneli pochłaniających: 565,10m2;

- łączna powierzchnia paneli odbijających: 408,10m2;

- łączna długość elementów krawędziowych oktagonalnych: 61,0m;

- obsadzenia ekranów roślinnością pnącą: 336,80m;

- łączna długość pali fundamentowych: 353,20m;

- łączna ilość konstrukcji stalowej wsporczej: 19.628,34kg;

- łączna ilość podwalin żelbetowych: 24,959m3;

 

Wybudowanie ekranów akustycznych przy DK45 w Raciborzu umożliwiło wywiązanie się z decyzji Starosty Raciborskiego nakładającej obowiązek ograniczenia oddziaływania hałasu na tym odcinku drogi oraz obowiązków zarządcy drogi w zakresie przeciwdziałania i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Skutkować będzie zmniejszeniem uciążliwości oddziaływania hałasu od ruchu samochodowego z drogi krajowej nr 45 dla mieszkańców Raciborza, a tym samym poprawę ich komfortu życia.