Prace naukowo-badawcze zrealizowane w latach 2013-2014


1. Opracowanie procedury do projektowania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE)

2.  Badanie wpływu zastosowania warstw betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (AC-WMS) w konstrukcji nawierzchni na spękania niskotemperaturowe i na zmniejszenie powstania deformacji trwałych

3. Modelowanie teoretyczne wpływu szczeponości międzywarstwowej na zachowanie się nawierzchni asfaltowych

4. Perspektywy i kierunki rozwoju kosntrukcji oraz nowych rozwiązań materiałowo-technologicznych nawierzchni drgoowych w aspekcie ochrony środowiska o zrównoważonego rozwoju

5. Weryfikacja i uaktualnienia metody badawczej wodoodporności z cyklem zamrażania mieszanek mineralno-asfaltowych

6. Katalog przebudów i remontów

7.  Aktualizacja katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych

8. Rozwiązania materiałowo-technologiczne izolacji i nawierzchni obiektów mostowych

9. Przystosowanie do polskich warunków Mechanistyczno-empirycznej metody projektowania nawierzchni asfaltowych

10. Aktualizacja zależności funkcyjnych w pomiarach urządzeniem SRT-3 między wartościami współczynnika tarcia uzyskiwanymi na oponach PIARC i Barum Bravuris