„Wykonywanie pieczątek oraz wizytówek zgodnie z zapotrzebowaniem GDDKiA Oddział w Katowicach wraz z Rejonami”