Uwaga - planowane zamknięcie odcinka przebudowywanej drogi nr 78 Kije - Chmielnik i objazd

W dniu 5 sierpnia 2019 (poniedziałek) planowane jest rozpoczęcie wdrażania zmian organizacji ruchu w związku z trwającą przebudową drogi krajowej nr 78 na odcinku Kije – Chmielnik. W pierwszym etapie zamknięty zostanie fragment drogi od miejscowości Lipnik do miejscowości Samostrzałów, a ruch skierowany zostanie na wyznaczone objazdy. Dla pojazdów powyżej 6 ton odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 766 Kije – Morawica i odcinkiem drogi krajowej nr 73 Morawica - Chmielnik.Objazdy dla pojazdów poniżej 6 ton

 

Charakter robót wymaga wprowadzenia ograniczeń w ruchu i wyznaczenia objazdów dla zamykanych  odcinków drogi. Cały zakres robót podzielono na 2 odcinki:

 • Odcinek A od początku robót w miejscowości Lipnik do skrzyżowania z drogą powiatową nr DP 0009T w miejscowości Samostrzałów
 • Odcinek B od skrzyżowania z DP 0009T w miejsccowości Samostrzałów do końca odcinka robót w m. Przededworze.

Prace drogowe przy całkowitym zamknięciu jezdni będą prowadzone na odcinku A lub B w różnych terminach z wyznaczeniem i oznakowaniem objazdów dla pojazdów poniżej  6 ton  drogami :

 • Dla odcinka A – od miejscowości Kije drogą wojewódzką nr 766 do Włoszczowic, dalej drogą powiatową nr DP 0003T do skrzyżowania z drogą krajową nr 73 w Piotrkowicach
 • Dla odcinka B od skrzyżowania drogi krajowej nr 78 w Samostrzałowie drogą powiatową DP 0009T do Śladkowa Dużego i dalej drogą powiatową DP 0021T do  skrzyżowania w z drogą krajową nr 78 w miejscowości Przededworze.

   

  Objazdy nie będą dotyczyły mieszkańców, dojazdów do firm i pojazdów uprzywilejowanych. Dojazdy do posesji będą możliwe między innymi pobliskimi drogami lokalnymi.

 

Objazd dla pojazdów powyżej 6 ton

 

Dla zamkniętych odcinków A i B funkcjonował będzie objazd dla pojazdów powyżej  6 ton wyznaczonymi drogami

 

- dla kierunku od Jędrzejowa - od węzła w Kijach drogą wojewódzką nr 766 do Morawicy i następnie drogą krajową nr 73 od Morawicy do Chmielnika.

- dla kierunku od Chmielnika -  drogą krajową nr 73 do Morawicy i dalej drogą wojewódzką nr 766 do węzła w Kijach  (do drogi nr 78).

 

Schematy objazdów umieszczone są w załącznikach poniżej.

 

Zmiany organizacji ruchu planowane są do kwietnia 2021. Zamknięcie odcinka A możliwe będzie po wdrożeniu tymczasowej organizacji ruchu, którą poprzedzi odbiór oznakowania zaplanowany na 5 sierpnia.

 

Informacja o inwestycji

 

Droga krajowa nr 78 Zawiercie  - Jędrzejów - Chmielnik o znacznym natężeniu ciężkiego ruchu tranzytowego to ważna trasa łącząca Świętokrzyskie ze Śląskiem, węzłami autostradowymi i południową granicą Państwa. Droga nr 78 krzyżuje się w Chmielniku z drogą krajową nr 73 Kielce - Busko - Tarnów.  

 

W ramach realizowanej od marca br. inwestycji zaplanowano poprawę geometrii drogi (np. złagodzenie łuków i spadków) dla uzyskania możliwie najlepszych parametrów dla założonej klasy drogi GP – głównej o ruchu przyspieszonym. Trasa będzie dostosowana do nacisków 11,5 tony na oś.

Dla zapewnienia obsługi przyległych terenów zaprojektowano drogi dojazdowe do pól. Zgodnie z projektem  powstanie wiadukt nad linią kolejową LHS nr 65 Hrubieszów - Sławków Południowy. Ponadto inwestycja obejmuje między innymi: wykonanie wykopów i nasypów, przebudowę i budowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii, wykonanie odwodnienia i kanalizacji deszczowej, przebudowę i budowę przepustów pod drogą i pod zjazdami, budowę chodników dla pieszych, budowę zjazdów i zatok autobusowych wraz z wiatami przystankowymi; wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dróg, budowę oświetlenia ulicznego w obrębie przejść dla pieszych na skrzyżowaniach, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, wykonanie kanału technologicznego, nasadzenia drzew i krzewów.

 

Podstawowe parametry

 • Klasa drogi – GP (główna ruchu przyspieszonego);
 • Obciążenie ruchem – 115 kN/oś;
 • Liczba jezdni – 1;
 • Szerokość jezdni – 7 m (2 x 3,5 m);
 • Szerokość opaski bitumicznej – 2 x 0,5 m;
 • Szerokość poboczy utwardzonych kruszywem – 1 m;
 • Szerokość chodnika– 2 m;