Zamówienie z dnia 07.08.2019

Przedmiot zamówienia:

Przeglądy okresowe oraz bieżące usuwanie awarii urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych dla GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, z podziałem na części.Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:

za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, tel. 52 323 45 00, fax: 52 323 45 04 lub osobiście dostarczyć na w/w adres: budynek A, 1 piętro, pok. 15 – Punkt kancelaryjny; lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mbalcerak@gddkia.gov.pl do dnia 19.08.2019 r. do godziny 10:00.

 

Osoba prowadząca sprawę:

Mirosława Balcerak, tel. 52 32 34 611

 

Termin realizacji zamówienia:

od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2020 r., w tym:

1. pierwszy przegląd we wrześniu 2019 r. (najpóźniej do 30 września 2019 r.),

2. drugi przegląd w kwietniu 2020 r. (najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2020 r.),

3. trzeci przegląd we wrześniu 2020 r. (najpóźniej do dnia 30 września 2020 r.).