A1 Częstochowa - Pyrzowice - organizacja ruchu


Otwierając dla ruchu odcinek autostrady A1 węzeł „Pyrzowice” – węzeł „Częstochowa Południe” prowadzono organizację ruchu, która pozwalała na poruszanie się pojazdów o masie powyżej 12 ton do węzła „Częstochowa Południe” bez możliwości wjazdu tych pojazdów do miasta Częstochowa. Ograniczenie to wynikało z uzgodnień z Miastem Częstochowa i miało na celu minimalizowanie utrudnień na remontowanej sieci dróg miejskich. Odpowiednie oznakowanie informowało o takim stanie i zalecało ruch samochodów ciężkich po drodze krajowej DK1.

Ze względu na niestosowanie się kierujących pojazdami ciężarowymi do ustawionego oznakowania, zastało ustawione dodatkowe oznakowanie zakazujące ruchu pojazdów powyżej 12 ton od węzła „Pyrzowice” do węzła „Częstochowa Południe”. Oznakowanie informujące o objeździe znajduje się na węźle „Pyrzowice”. Dzięki temu kierujący pojazdami ciężarowymi odpowiednio wcześnie będą zjeżdżać na wskazaną trasę objazdową.

 

Ruch w kierunku południowym, tj. od Częstochowy do Pyrzowic i dalej do granicy państwa odbywa się bez ograniczeń tonażowych.