Może ruszać budowa S61 na odcinku Śniadowo – Łomża

To już trzeci fragment przyszłej S61 na który uzyskaliśmy decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Tym samym wykonawca 17-kilometrowego odcinka od węzła Śniadowo do węzła Łomża Południe będzie mógł, po przekazaniu terenu, rozpocząć prace budowalne. Dla mieszkańców terenów przez, które będzie przebiegać przyszła via Baltica decyzja ZRID oznacza rozpoczęcie procedury szacowania wartości nieruchomości przez biegłych rzeczoznawców pracujących na zlecenie wojewody podlaskiego.Przypomnijmy, że wiosną oddaliśmy do ruchu blisko 13-kilometrową obwodnicę Suwałk, a kierowcy do dyspozycji mają w sumie 26 km trasy od Raczek do końca obwodnicy Suwałk. W realizacji w systemie projektuj i buduj jest pozostałe blisko 200 km trasy S61 w woj. podlaskim i warmińsko mazurskim. Prace budowalne trwają już na obwodnicy Szczuczyna. Po rozwiązaniu umowy z dotychczasowym wykonawcą końcowego odcinka S61, od Suwałk do granicy z Litwą, powtarzamy przetarg. Ogłoszenie jest już widoczne na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 133270.

 

Terminy

W nowym przetargu, GDDKiA wymaga, aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 26 miesięcy od daty zawarcia umowy i nie krótszym niż 24 miesiące od tej daty.

Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 1 grudnia do 31 marca), natomiast nie wlicza się ich do etapu robót. Kryterium ceny wynosi 60 proc., kryteria pozacenowe (gwarancja, terminy, kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej itd.) – 40 proc. Zakładamy, że przetarg zostanie rozstrzygnięty do końca bieżącego roku. Więcej informacji

 

Wkrótce ogłosimy również ponowny przetarg na wyłonienie wykonawcy odcinka Podborze – Śniadowo.

 

Droga ekspresowa S61 to odcinek międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica, łączącego kraje bałtyckie z zachodnią Europą. Część trasy Via Baltica stanowi również 105 km odcinek drogi ekspresowej S8 od węzła Powązkowska w Warszawie do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej.

 

S61 w realizacji

Na terenie województwa podlaskiego w realizacji jest dziewięć odcinków S61 o łącznej długości ok. 134,6 km i wartości kontraktów budowlanych ponad 3,21 mld zł. W województwie warmińsko - mazurskim w realizacji są trzy odcinki o łącznej długości ok. 66,4 km i wartości kontraktów budowlanych 1,87 mld zł.:

 • GDDKiA Podborze - Śniadowo o długości ok. 19,5 km, rozwiązana umowa z wykonawcą;
 • Śniadowo - Łomża Południe o długości ok. 17 km, umowa podpisana 9.02.2018 r., oddanie do ruchu planowane w IV kw. 2020 r., wartość - 380 mln zł, otrzymano ZRID;
 • Łomża Południe - Łomża Zachód o długości ok. 7,2 km, umowa podpisana 21.12.2017 r., oddanie do ruchu planowane w IV kw. 2020 r., wartość - 218,1 mln zł;
 • Łomża Zachód - Kolno o długości ok. 12,9 km, umowa podpisana 11.10.2018 r., oddanie do ruchu planowane w IV kw. 2021 r., wartość - 525,6 mln zł;
 • Kolno - Stawiski o długości ok. 16,4 km, umowa podpisana 31.10.2017 r., oddanie do ruchu planowane w IV kwartale 2020 r., wartość - 288,3 mln zł;
 • Stawiski - Szczuczyn o długości ok. 18 km, umowa podpisana 31.10.2017 r., oddanie do ruchu planowane w IV kwartale 2020 r., wartość - 342,1 mln zł;
 • obwodnica Szczuczyna (II jezdnia) o długości ok. 6,6 km, umowa podpisana 26.05.2017 r., koniec prac planowany na I kw. 2020 r., wartość  - 75 mln zł, otrzymano ZRID;
 • Szczuczyn - Ełk Południe o długości ok. 23,3 km, umowa podpisana 6.08.2018 r., oddanie do ruchu planowane w III kw. 2021 r., wartość - 700 mln zł;
 • Ełk Południe - Wysokie o długości ok. 22,9 km (wraz z połączeniem S16 do Ełku), umowa podpisana 19.07.2018 r., oddanie do ruchu planowane w III kw. 2021 r., wartość - 686 mln zł;
 • Wysokie - Raczki o długości ok. 20,2 km, umowa podpisana 4.07.2018 r., oddanie planowane w połowie 2021 r., wartość - 484 mln zł; 
 • Raczki - obwodnica Suwałk, o 13 km, w użytkowaniu, realizacja łącznie z obw. Augustowa, oddana w 2014 r., wartość - 659 mln zł;
 • obwodnica Suwałk o długości ok. 12,8 km, w użytkowaniu, oddana w II kw. 2019 r., wartość - 299,4 mln zł;
 • obwodnica Suwałk - Budzisko (granica państwa) o długości ok. 24,2 km, otrzymano ZRID, rozwiązana umowa z wykonawcą. W toku powtórny przetarg.

Dla  odcinka S61 od Szczuczyna do granicy państwa Polska otrzymała dofinansowanie w ramach  projektu Łącząc Europę (CEF). Na realizację tej ważnej trasy Komisja Europejska przyznała dofinansowanie w wysokości ok. 414 mln euro.

 

GDDKiA