Sprzedaż drewna złożonego na placach składowych OD w Piaskach i OD w Cycowie pozyskanego z wycinki drzew z pasów drogowych dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie, Rejon w Chełmie.


Nazwa zadania:  „Sprzedaż drewna złożonego na placach składowych OD w Piaskach i OD w Cycowie pozyskanego z wycinki drzew z pasów drogowych dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie, Rejon w Chełmie”.

 

Termin składania ofert:  23.08.2019 r. do godz. 11:00

 

Wadium:

- dla zadania 1:    1 240,70 zł

- dla zadania 2:       748,20 zł

- dla obu zadań:   1 988,90 zł

 

W załączeniu pliki:

 

- Ogłoszenie o przetargu

- Istotne postanowienia umowy

- Operat wyceny drewna

 

 

Paweł Kozdroń

tel.: (82) 563 31 09

e-mail:pkozdron@gddkia.gov.pl